01
03 2016
2123

(Partea IV) Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit

COR: Și să facem precizările de rigoare privind procedura de depunere a Declarației… P.C.: Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) poate fi depusă de către contribuabili – persoane fizice în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”; pe suport de hârtie - la inspectoratele fiscale teritoriale, unde se deservește persoana fizică respectivă. Pentru simplificarea modului de declarare a fost stabilit că Declarația poate fi depusă la orice organ fiscal teritorial, indiferent de locul de domiciliul contribuabilului. (Часть IV) Что должен знать налогоплательщик о декларировании подоходного налога De asemenea, Declarația (Forma CET08) poate fi prezentată și prin intermediul oficiului poștal, fiind expediată printr-o scrisoare recomandată, pe adresa organului fiscal , unde este deservit contribuabilul. Concomitent, fac un apel către persoanele fizice, care intenționează să prezinte Declarația menționată pe suport de hârtie că atunci, când se prezintă la inspectoratele fiscale teritoriale să solicite versiunea Declarației precompletate. Pentru aceasta trebuie să prezinte actul de identitate. Declarația precompletată este perfectată în baza informațiilor disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat. În campania precedentă de prezentare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, acest instrument s-a bucurat de popularitate printre contribuabili, sporind nivelul de conformare voluntară a acestora. Astfel, în 2015 au fost prezentate în termen, adică până la 25 martie 2015 cu 24 mii declarații (20%) mai mult decât în 2014, iar volumul încasărilor s-a majorat cu circa 28%. Din acest motive, dar și pentru comoditate îndemn contribuabilii să solicite de la organul fiscal teritorial Declarația precompletată. Totodată, ținând cont de faptul că Declarația precompletată conține o informație preventivă a veniturilor obținute, în cazul în care persoana fizică stabilește că în Declarația dată nu este inclus un tip de venit impozabil cum ar fi, spre exemplu, creșterea de capital obținută ca urmare a înstrăinării unui apartament, acesta va completa Declarația în cauză. COR: De unde pot obține persoanele fizice-cetățeni formularul Declarației (CET08) ? P.C.: După cum am menționat, formularul Declarației (CET08) poate fi solicitat de la inspectoratele fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul servicii.fisc.md, inclusiv în format Excel/. Reamintesc contribuabililor că, începînd cu 1 ianuarie 2016, achitările se realizează utilizând codul IBAN. Acesta poate fi generat de pe site-ul Ministerului Finanțelor -(mf.gov.md). COR. Și în final, un îndemn către contribuabili… P.C.: Aș vrea să fac un apel către persoanele fizice - cetățeni, care au obligația de ași declara veniturile impozabile pentru anul 2015, să prezinte Declarația și să achite impozitul pe venit până la 25 martie și să nu lase aceste obligațiuni pe ultimele zile. De asemenea, țin să menționez că, pentru neprezentarea Declarației fiscale (Forma CET08) Codul fiscal prevede aplicarea unei amenzi în mărime de 1000 lei, iar pentru prezentarea tardivă a acesteia – 200 lei. Totodată, pentru neachitarea impozitului pe venit până la 25 martie curent, se va calcula majorări de întârziere(penalități) în mărime de 0,068% pe zi din suma impozitului datorată la buget. Însă nu aș vrea să închei cu aceasta, pentru că am ferma convingere că cetățenii devin cu fiecare an tot mai conștienți și își onorează obligațiile fiscale. Doar impozitele sunt prețul pe care îl plătim noi toți, ca să trăim într-o societate prosperă… Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea I) Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea II) Continuare: Ce trebuie să știe un contribuabil despre declararea impozitului pe venit (Partea III)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.