Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

15
11 2017
19

2. (29.6.15) Au obligația rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) de a include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) nu vor include în declarația anuală a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc (art. 376 alin. (4) din Codul fiscal).
14
11 2017
514

Список товаров, освобождаемых от уплаты импортных пошлин, изменится

Министерство финансов представило проект нового Таможенного кодекса, который объединит действующие законодательные и нормативные акты, касающиеся таможенной сферы. Новый документ охватит Таможенный кодекс, Закон о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами, Закон об утверждении комбинированной товарной номенклатуры и другие нормативные и законодательные акты. Документ максимально приближен к Таможенному кодексу Евросоюза и соответствует экономическим реалиям Молдовы.
Detalii
10
11 2017
223

ORDIN SFS nr. 433 din 08.11.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale