Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

14
07 2021
123

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primul semestru

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în primul semestru din anul curent, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 8 612 contracte de locațiune/chirie.

Detalii
07
07 2021
553

29.1.7.3.27 Survine oare obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoana fizică o remorcă?

În conformitate cu prevederile art.5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, noțiunea de vehicul rutier reprezintă sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. În sensul prezentului cod, sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele.


Detalii

01
07 2021
251

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice în anul 2020 a sporit cu 330 mil. lei

Persoanele fizice au depus pentru perioada anului precedent 176092 declarații (CET18), în creștere cu peste 13 mii față de numărul declarațiilor pentru anul 2019, conform Raportului  publicat de Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilii  au preferat modalitatea declarației rapide/precompletate, pentru care au optat 133886 cetățeni. Totodată, pe suport de hârtie au fost prezentate 21664 formulare, iar prin intermediul SIA Declarație electronică – 20542.
 
Veniturile obținute de persoanele fizice în anul 2020 reprezintă 71,59 mld. lei și, cu toate că a fost an pandemic, acestea sunt în creștere cu 2,16 mld. lei comparativ cu anul 2019.
Detalii
28
06 2021
503

Физлица могут передать трудовые книжки на сканирование в любую ТКСС

Национальная касса социального страхования внесла изменения в Положение о сканировании информации из трудовых книжек за период трудовой деятельности, реализованной до 1 января 1999 г. Соответствующий Приказ НКСС опубликован в Monitorul Oficial 25 июня.
 
Согласно документу, физические лица, не являющиеся получателями пенсии, имеют право в индивидуальном порядке представлять оригинал трудовой книжки, находящейся в их распоряжении, для сканирования и дополнения информации из индивидуального счета социального страхования данными о периодах работы, выполненной до вышеуказанной даты.
Detalii
21
06 2021
195

Госконтроль. Новые процедуры оценки рисков на рынке труда

Правительство Молдовы утвердило ряд крайне важных для рынка труда изменений и дополнений в действующей нормативной базе, одобрив ряд процедур, касающихся уточнения порядка и условий организации, проведения и финансирования обучения безработных на рабочем месте на предприятии, оказания помощи в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, стандартов качества для поставщиков социальных услуг указанной категории безработных, способа взаимодействия сторон, вовлеченных в эти процессы и т.д.
 


Detalii