Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

11
12 2018
82

О медицинской реабилитации и восстановлении трудоспособности лиц, пострадавших от несчастных случаев

В результате несчастного случая на производстве работник более не сможет выполнять работу по своей квалификации. По законодательству он имеет право на услуги по медицинской реабилитации и восстановлению трудоспособности. Что представляют собой эти услуги, кто их оплачивает и есть ли у работника право на получение пособия за период реабилитации?

Detalii
10
12 2018
512

Confirmarea documentară a cheltuielilor pentru arenda terenurilor. Noi prevederi

La 16 noiembrie 2018 au intrat în vigoare modificările la Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 6 octombrie 2008 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.


Conform modificărilor aprobate prin Ordinul nr.189 din 8 noiembrie 2018 al Ministerului Finanțelor, documentul primar cu regim special — Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, se aplică și pentru confirmarea documentară a cheltuielilor suportate pentru arenda terenurilor de la persoanele fizice.
Detalii
10
12 2018
236

Пенсионеры получат единовременную помощь к зимним праздникам

Граждане, пенсия которых не достигает 2 тыс. леев, получат к зимним праздникам единовременную помощь государства в размере 600 леев. В частности, пособие получат около 553 тыс. человек: 2/3 из них (423 тыс.) – пенсионеры по возрасту, остальные — бенефициары пенсий по ограничению возможностей (114 тыс. человек), по случаю потери кормильца (11,7 тыс.), а около 600 человек – военнослужащие срочной службы или члены их семей.

Это предусматривает Закон о предоставлении единовременной помощи
Detalii
08
12 2018
151

Determinarea mărimii dobânzii la acordarea împrumutului unui angajat

Care este modalitatea determinării mărimii indicatorului ratei medii ponderate (rotunjită până la următorul procent întreg) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului 2017 pentru calculul facilitații fiscale la împrumuturi acordate angajaților (art. 19 lit. d) din Codul fiscal)? Care este mărimea acestui indicator pentru împrumut acordat pe 9 luni și altul acordat pe 64 luni?
Detalii
08
12 2018
205

ORDIN SFS nr. 654 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
12 2018
126

12. (29.1.6.6) Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.
Detalii