Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

28
03 2017
1069

Restanțieri la prezentarea dărilor de seamă REV-5

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţi că, la etapa actuală mai există în mun.Chișinău 65 de întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-decembrie, anului 2016.
Detalii
27
03 2017
108

Guvernul stimulează financiar agenții constatatori din cadrul IGP

Angajații Poliției, cu statut de agent constatator, vor beneficia de un adaos la salariu în mărime de 25 % din suma amenzilor încasate la bugetul de stat, urmare a întocmirii proceselor verbale privind contravențiile examinate, potrivit Regulamentului privind stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, publicat în Monitorului Oficial din 24 martie curent.
Detalii
15
03 2017
163

În anul curent cresc încasările zilnice la buget

Din primele zile ale lunii martie 2017 încasările zilnice la bugetul de stat administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal au constituit 99,9 mil. lei față de 96,1 mil. lei în comparație cu aceeași perioadă din martie 2016. Creșterea a fost 18,1 la sută.
Detalii
14
03 2017
344

Cu privire la modalitatea de impozitare a venitului persoanei fizice din Transnistria

Compania încheie un contract civil de prestare a serviciilor cu o persoană fizică din Transnistria, care nu poseda buletinul RM. Care este modalitatea de impozitare a venitului persoanei fizice din Transnistria? Aceste servicii sunt considerate import de servicii? Daca da, atunci din ce suma se calculează și se achită TVA — din suma calculată sau din suma achitată?

Detalii
11
03 2017
1302

Despre înregistrarea contractului de arendă

Notarul public intenționează să ia oficiul în arendă de la o persoană fizică, si, conform prevederilor Codului fiscal, urmează sa inregistreze contractul încheiat, timp de 3 zile, la organul fiscal în raza căruia este deservit. Oficiul se află în Chișinău și notarul își desfășoară activitatea tot în Chișinău, iar persoana fizică locuiește la Edineț. Unde trebuie să fie înregistrat contractul, la Edinet sau în Chișinau?
Detalii
11
03 2017
267

О регистрации договора аренды

Публичный нотариус намеревается взять в аренду офис у физического лица и, согласно положениям Налогового кодекса, в 3-дневный срок следует зарегистрировать данный контракт в налоговом органе по месту обслуживания. Офис находится в мун. Кишинэу, как и нотариус, а арендодатель проживает в г.Единец. Где следует регистрировать контракт – в Кишинэу или в Единец?
Detalii
07
03 2017
1087

Impozitarea veniturilor fondatorilor întreprinderilor individuale si reflectarea acestora in dările de seamă (UNIF,CET)

Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.
Detalii