21
05 2021
466

Particularitățile contabilității și raportării financiare în ONC. Webinar de la „Monitorul fiscal FISC.md”

Organizația necomercială (ONC) reprezintă o persoană juridică al cărei scop este altul decât obţinerea de venit. Acestea sunt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.  Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un șir de particularități și rezultă din scopul și specificul activității acestora, care astăzi, 21 mai, au fost prezentate în cadrul webinarului organizat de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”. Formatorul webinarului, Lidia Foalea, economist și auditor, a oferit participanților detalii importante privind contabilitatea mijloacelor cu destinație specială, inclusiv mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale. De asemenea, au fost discutate aspecte ale contabilității mijloacelor nepredestinate, veniturilor și cheltuielilor din activitatea economică, precum  și particularități ale contabilității aferente recunoașterii, evaluării, exploatării și ieșirii imobilizărilor corporale și necorporale procurate din diverse surse, înregistrării stocurilor și altor active circulante pe surse de intrare și direcții de utilizare. 


Astfel, ONC ţin contabilitatea și întocmesc situaţii financiare în conformitate cu principiile de bază și regulile stabilite în Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017, Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul general de conturi contabile, Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale/reprezentanţele entităţii nerezidente și alte acte normative. ONC organizează și aplică sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele la Indicaţiile metodice.


Comunicăm că, în revista „monitorul fical FISC.md” din luna iunie urmează a fi publicat un articol complex despre contabilitatea și raportarea financiară în ONC, autorul acestuia fiind de asemenea Lidia Foalea.Directorul P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”, Rodica Musteața-Staci, a îndemnat participanții să acorde, prin intermediul publicației, întrebările la subiectul abordat, precum și la alte tematici, pentru a obține răspunsurile necesare. Totodată, aceasta a anunțat că Publicația planifică în lunile următoare organizarea altor webinare cu tematică actuală pentru contabili, cum ar fi impozitul pe venit, taxele locale etc.


Următorul webinar organizat de P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” se va axa pe aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și va avea loc la 28 mai curent. Pentru înregistrare accesați linkul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.