10
06 2020
891

Particularitățile contabilității stocurilor de materiale circulante în entitățile bugetare

Autoritățile/instituțiile bugetare (entități bugetare) au misiunea de a executa funcțiile statului în diferite domenii și activități: educație, cercetare, sănătate, cultură, apărare și asigurarea ordinii publice,  diplomație și menținerea relațiilor externe, administrare, evidență și controlul executării bugetului public național etc. Diversitatea funcțiilor statului duce la utilizarea din partea entităților bugetare a unui larg spectru de stocuri de  materiale circulante.
 
În ediția revistei „monitorul.FISC.md” din iunie este publicat articolul semnat de Elena Taban „Particularitățile contabilității stocurilor de materiale circulante în entitățile bugetare”, în care autorul menționează că contabilitatea stocurilor de materiale circulante are sarcina de bază de a asigura integritatea și controlul asupra achiziției și utilizării corecte a tuturor valorilor materiale, precum și furnizarea informației referitoare la acestea pentru managementul decizional și planificarea operativă și strategică la diferite nivele ierarhice.
În articol sunt examinate particularitățile contabilității stocurilor de materiale circulante în cadrul entităților bugetare după cum urmează:
  • baza legislativă aferentă contabilității stocurilor de materiale circulante,
  • definirea, recunoașterea și clasificarea stocurilor de materiale,
  • modul de documentare și contabilitatea operațiunilor de achiziție/intrare, circulație internă și consum a diferitor stocuri de materiale,
  • particularitățile documentării și contabilității materialelor intrate și/sau transmise cu titlu gratuit; din donații; din granturi etc.
  • particularitățile raportării informațiilor cu privire la contabilitatea stocurilor de materiale circulante.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.