24
08 2017
598

Patrimoniul cultural va fi repatriat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Un proiect prin care se propune ca bunurile culturale dobândite prin infracțiune să fie repatriate prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este propus spre consultare. Astfel, autorii propun excluderea necesităţii creării mecanismului de repatriere a bunurilor culturale dobândite prin infracțiune în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dublarea competențelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, irosirea nejustificată a mijloacelor financiare pentru crearea mecanismului menționat, în special luând în considerare că numărul acestor infracțiuni este unul infim. În cele din urmă, Legea privind crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se va aplica și în cazul săvârşirii cu intenţie a furtului, jafului și tâlhăriei în scopul sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic (art. 186 alin. (21), 187 alin. (21) și 188 alin. (21) din Codul penal). Menționăm că prevederile Legii menționate, la moment, se aplică asupra săvârşirii cu intenţie a uneia sau a mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 1812, 239–240, 2421–243, 279, 324–329, 3301, 3302, 332–3351 și 3521 din Codul penal şi în cazul infracţiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu prevăzute la art. 190 şi 191 din Codul penal. Implementarea amendamentelor propuse nu implică alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.