15
08 2019
749

Pensiile ar putea fi indexate de două ori pe an

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce se referă la modificarea procesului de indexare a pensiei, ce are ca scop sporirea gradului de protecție socială a pensionarilor, pentru a le asigura un trai decent. Astfel, documentul prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Indexarea de la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pe ultimii 3 ani. În același timp, începând cu 1 octombrie 2020, de indexarea pensiei vor beneficia pensionarii, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență. Coeficientul de indexare în acest caz constituie media creșterii anuale a IPC pentru ultimii 3 ani, în modul determinat de Guvern. În cazul în care IPC în primul semestru al anului în curs este mai mare decât media creșterii anuale a IPC pentru ultimii 3 ani, se aplică acest indicator la determinarea coeficientului de indexare. Proiectul prevede o indexare treptată. Astfel, pensiile, care la 30 septembrie 2020 nu depășesc minimul de existență pentru pensionari în primul semestru al anului în curs, se indexează la 1 octombrie 2020, pensiile care la 30 septembrie 2021 nu depășesc mărimea dublă a minimului de existență în primul semestru al anului în curs se indexează la 1 octombrie 2021, iar cele care la 30 septembrie 2022 nu depășesc mărimea triplă a minimului de existență în primul semestru al anului în curs se indexează la 1 octombrie 2022. În nota proiectului se menționează că cheltuielile suplimentare pentru indexarea pensiilor la 1 octombrie 2020 sunt estimate la 82 134,5 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.