01
02 2017
1233

Pensiile stabilite şi neîncasate la timp se vor achita retroactiv din data suspendării. Proiect propus spre consultare

Plata pensiei stabilită unor categorii de angajaţi se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana a fost angajată în funcţia care a dat dreptul la stabilirea acestui tip de pensie. Această prevedere se conţine într-un proiect elaborat şi propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Astfel, plata pensiei stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana a fost angajată în funcţia care a dat dreptul la stabilirea accestui tip de pensie. Totodată, pensia unor categorii de angajaţi din domeniul cultură şi artă naţională de stat şi municipale se plăteşte cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă. Documentul mai prevede completarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat cu un nou alineat ce stipulează că în cazul în care persoana este plasată în serviciul social, plata pensiei de urmaş se va efectua prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de beneficiari. Proiectul mai conţine o serie de prevederi referitoare la pensia de urmaş. Astfel, pensia stabilită copiilor sub vârsta de 18 ani se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de către părinte sau curator. Copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, până la împlinirea vârstei de 23 de ani, pensa de urmaş, la solicitarea lor, se plăteşte integral prin intermediul de servicii de plată desemnaţi. Plata pensiei de urmaş stabilită copiilor sub vârsta de 18 ani, aflaţi în plasament, se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii autoităţilor tutelare teritoriale depuse la filiala instituţiei financiare desemnate. Potrivit documentului, alocaţiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreţinere deplină a statului în cadrul unor servicii sociale. În acest sens, structura teritorială de asistenţă socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, va prezenta casei teritoriale de asigurări sociale informaţia privind admiterea persoanelor în servicii sociale care le asigură întreţinerea deplină din partea statului. În baza acestei informaţii, casa teritorială suspendă plata alocaţiei din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreţinerea deplină din partea statului. Reluarea plăţii alocaţiei se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea acestor servicii. Plata pensiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice în orice oficiu poştal indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanele care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la cerere, acestea se distribuie la domiciliu. Proiectul mai prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.412 din 22 aprilie 2004 referitoare la aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici. Astfel, funcţionarii publici, care la data de 1 ianuarie 2017 au realizat stagiul de cotizare de 33 de ani în cazul bărbaţilor şi de 30 de ani în cazul femeilor şi cel puţin 15 ani în serviciul public îşi vor exercita dreptul la pensie în conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat. Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.