15
03 2017
2221

Pensiile vor fi indexate de la 1 aprilie 2017

Proiectul cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii de stat cu 6,8%, elaborat de Ministerul Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei, este propus spre consultare. Astfel, se propune la 1 aprilie 2017, indexarea pensiilor stabilite şi recalculate conform Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. Totodată, vor fi indexate şi pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii nr.443-XIII din 4 mai 1995 privind serviciului public. De asemenea, vor fi indexate pensiile colaboratorilor vamali şi ale militarilor, pensile şi compensaţiile băneşti lunare ale cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, Potrivit proiectului, se propune stabilirea pensiei minime pentru limită de vârstă în sumă de 961 lei, ceea ce reprezintă echivalentul cuantumului venitului lunar minim garantat. Totodată, proiectul stabileşte cuantumul pensiei minime de dizabilitate, care în cazul unei dizabilităţi severe, va fi în sumă de 720,70 lei, cuantumul pensiei în cazul unei dizabilităţi accentuate – 672,70 lei, iar în cazul unei dizabilităţi medii se propun 480, 50 lei. Proiectul prevede că, în cazul în care cuantumul pensiei calculate conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferenţa dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat. Potrivit proiectului, ca urmare a indexării propuse, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 104,87 lei pentru 532075 beneficiari, pensiile de dizabilitate se vor majora cu 75,28 lei pentru 132425 persoane, iar pensia medie a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl se va majora cu 193,03 lei şi va fi acordată pentru 1842 beneficiari. Proiectul acoperă cheltuielile necesare indexării conform estimărilor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.