17
05 2017
3093

Pensiile vor putea fi solicitate retroactiv

Monitorul Oficial publică pe 12 mai curent Hotărârea Guvernului, aprobată în ședința din 5 aprilie 2017 privind modificările și completările ce se operează în mai multe decizii ale Executivului și abrogarea altor decizii, în scopul aducerii în concordanță a actelor normative cu prevederile Legii din 14 octombrie 1996 privind sistemul public de pensii. Ministrul muncii, protecției sociale și familiei, Stela Grigoraș, a menționat că acestea sunt foarte importante în contextul reformării sistemului public de pensii. Modificări și completări vizează ajustarea terminologiei din domeniul respectiv. Spre exemplu, sintagma ”pensiile de asigurări sociale”, prezentă în mai multe decizii anterioare, va fi substituită cu sintagma ”sistemul public de pensii”. La elaborarea modificărilor au fost luate în considerație decizia Curții Constituționale din 19 iulie 2016 și decizia Curții de Conturi din 19 mai 2016 privind rezultatele auditului pe marginea Raportului Guvernului ce se referă la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015. Astfel, pensiile stabilite și neincasate la timp, se vor achita, retroactiv, din data suspendării, indiferent de perioada pentru care nu au fost încasate. Reamintim, Regulamentul privind modul de plată a pensiilor, aprobat în 15 august 2006, permitea returnarea pensiei stabilite și neîncasate de beneficiar pe o perioadă de cel mult 3 ani, anterior datei solicitării prezentate de acesta. Alte modificări decurg din abrogarea a cap. VI al Legii privind sistemul public de pensii din 14 octombrie 1998, care preconiza stabilirea pensiei în condiții avantajoase. E vorba despre foștii angajați ai MAI, judecători, procurori, funcționari publici. Aceasta, în vederea reducerii inechităților sociale în sistemul public de pensii, în vigoare din 1 ianuarie 2017. Totodată, funcționarii publici, care la data de 1ianuarie 2017 au realizat un stagiu de cotizare de 33 de ani (bărbați) și 30 de ani (femei) și au activat în serviciul public cel puțin 15 ani, îşi vor exercita dreptul la pensie în conformitate cu prevederile cap. V și VI din Legea cu privire la sistemul public de pensii, până la adoptarea modificărilor și completărilor la aceasta, în vigoare din 1 ianuarie 2017. Regulamentului privind modul de plată a pensiilor din 15 august 2006 va fi completat cu p. 9.1 a și își propune să elimine inechitățile sociale în sistemul public de pensii. Potrivit acestuia, pensia unor categorii de angajați din instituțiile de cultură și artă naționale, de stat și municipale se plătește integral, inclusiv pensionarilor, care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepția cazurilor când aceștia activează în funcții, care dau dreptul la acest tip de pensii. Conform art. 9 al Regulamentului, de prevederea respectivă beneficiază doar cadrele din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății. Modificările la Regulamentul nominalizat fac precizări, demne de reținut, referitor la pensia de urmaș. Astfel, aceastase plătește copiilor până la vârsta de18 ani, iar dacă ei își continuă studiile la secțiile de zi ale instituții de învățământ, până la vârsta de 23 ani. Completarea la punctul 121 se referă la cazurile, când nu se prezintă documentele, ce confirmă perioada de studii după împlinirea vârstei de 18 ani. Faptul prezintă temei pentru încetarea plăţii pensiei de urmaș, începând cu luna următoare, după împlinirea vârstei de 18 ani. Reluarea plății se efectuează la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii. P.13 prevede, că plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul urmașului, și-a luat concediu academic. Pensia de urmaș se achită prin intermediul prestatorilor de servicii, desemnați de părintele rămas în viață, tutorele sau persoana care deține curatela copilului şi copiilor, care se află în plasament într-o instituție la contul bancar, deschis pe numele copilului de conducătorul instituției în care a fost plasat copilul. Pentru a evita neclaritățile, a fost adăugat un aliniat nou la articolul 14, care vizează persoanele plasate în serviciul social. În acest caz se exclude plata alocației de îngrijire, după prezentarea cereri în scris a beneficiarului de alocație de îngrijire, în care confirmă că renunță la alocație în favoare serviciului social de asistență personală. Alocația socială de stat nu se va plăti persoanelor care se află la îngrijirea deplină a statului. În timp de trei zile, structura teritorială de asistență socială informează subdiviziunea CNAS, că persoana se află la îngrijirea deplină a statului. O altă completare se referă punctul 17.1 al Legii privind sistemul public de pensii. Aceasta stabilește, că după indexarea pensiilor, inclusiv valorizate, cuantumul pensiei indexate nu va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de până la indexare, inclusiv valorizate, şi cuantumul pensiei indexate, inclusiv valorizate. Documentul aprobat de Guvern conține o serie de concretizări legate de plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare. Plata se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar, plata pensiei se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată. Plata pensiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanelor, care din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la cerere, li se distribuie pensia la domiciliu, ca şi în cazul alocațiilor sociale de stat. Reținerile la pensii se pot efectua în baza documentelor executorii sau deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului. In cazul constatării plăţii nejustificate a pensiilor sau alocaţiilor, ce a avut loc din vina structurilor de asigurări sociale, persoana vinovată restituie în bugetul de asigurări sociale de stat sumele plătite necuvenit. Totodată, mijloacele băneşti neutilizate de către prestatorii de servicii de plată pentru achitarea pensiilor şi alocaţiilor în luna curentă urmează să fie restituite pe contul de decontare al CNAS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.