23
03 2018
1997

Perceperea plăţii pentru folosinţa terenurilor proprietate publică va fi examinată de Curtea Constituţională

Conform art. 101 din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 (Legea nr. 1308), în cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenurile aferente obiectivelor şi întreprinderilor menţionate, de la aceştia, în modul şi termenele fixate în conformitate cu legislaţia, se va încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită în mod unilateral de consiliile locale. Aceasta nu poate fi mai mică decât plata anuală de arendă, calculată conform art.10 alin.(10), şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pământului, calculat pentru terenul cu destinaţia respectivă. Plata va fi încasată în termenele stabilite de consiliile locale, iar decizia intră în vigoare după adoptarea acesteia de către consiliul local şi este valabilă până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau de arendă. Într-un litigiu pendinte la Judecătoria Comrat, Procuratura s-a adresat cu cerere de chemare în judecată în interesele Primăriei privind încasarea datoriei de la un agent economic pentru utilizarea terenurilor proprietate publică. În cadrul procesului, avocatul agentului economic a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a art. 101 din Legea nr.1308. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legii indicate sunt contrare dispoziţiilor Constituţiei despre proprietatea privată şi protecţia acesteia, despre înfăptuirea justiţiei şi caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătoreşti. Or, dreptul unilateral al administraţiei publice locale de a emite acte administrative prin care să fie obligate persoanele la plata unei sume de bani, intră în discordanţă cu prevederile alin. (1) al art. 46 din Constituţie, conform căruia dreptul la proprietate privată este garantat. Conform avocatului, persoanele juridice şi persoanele fizice participante la circuitul civil nu pot fi obligate la efectuarea plăţilor de bani prin simple acte administrative ale administraţiei locale, dat fiind faptul că acestea ar substitui autorităţile judecătoreşti, deoarece justiţia se înfăptuieşte în numele legii doar de către instanţele judecătoreşti. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, emiterea unui act administrativ nu poate crea drepturi sau obligaţii în privinţa unei persoane pentru că aceasta ar contraveni art.120 din Constituţie. Prin încheierea Judecătoriei Comrat din 26.12.2017 a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate a alin.(1) din art. 101 din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, iar sesizarea a fost remisă Curţii Constituţionale pentru examinare, fiind înregistrată cu nr.31g din 19.03.2018. Publicaţia noastră va reveni la subiect după intrarea în vigoare a hotărârii instanţei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.