08
09 2021
156

Perfecționarea procesului de inventariere a proprietății publice a mun. Chișinău

Conducătorul entității municipale (direcție, pretură, instituție publică etc.) în mod obligatoriu va prezenta anual Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău (DGECT), până la 31 martie,  darea de seamă privind bunurile imobile (clădiri, construcții și încăperi izolate) deținute în gestiune la situația din 1 ianuarie a anului respectiv. În cazul neprezentării dărilor de seamă, DGECT va include în rezultatele inventarierii ultimele date deținute, iar acest fapt va fi reflectat în Raportul anexat la proiectul de decizie.Consiliul municipal Chișinău a lansat consultarea publică a proiectului de decizie  privind  operarea  modificărilor în decizia CMC nr. 6/28/2018 despre aprobarea Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a mun. Chișinău.Autoritățile municipale urmăresc, prin implementarea acestui proiect, îmbunătățirea procesului de desfășurare a inventarierii proprietății publice a municipiului, ce se află în gestiunea subdiviziunilor administrației publice locale, a instituțiilor publice, inclusiv a celor aflate la autogestiune, întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu capital public sau majoritar public deținute de către Consiliului municipal Chișinău, precum și altor entități care sunt finanțate din bugetul municipal sau gestionează bunuri – proprietate publică a municipiului.Etapele obligatorii ale procesului de inventariere vor fi: 
•    instituirea comisiei de inventariere;
•  determinarea existenței bunurilor proprietate publică, identificarea lor, descrierea situației privind modificările suprafețelor utilizate/ transmise în locațiune/ libere/ ocupate abuziv, precum și alte date privind bunurile imobile gestionate;
•    întocmirea actelor de inventariere.


Procesul  inventarierii va include și identificarea obiectelor ocupate în mod abuziv, precum și realizarea acțiunilor juridice în vederea sesizării organelor de drept cu scopul eliberării acestora și reîntoarcerea în posesia și administrarea autorităților administrației publice locale.Potrivit proiectului Regulamentului, inventarierea are ca scop verificarea periodică a modului de valorificare a obiectelor, existența/inexistența documentării cadastrale a acestora, drepturile patrimoniale, statutul juridic al acestora, bilanțul contabil în care sunt incluse, cu întocmirea și actualizarea corespunzătoare a Registrului patrimoniului municipal.Documentul poate fi consultat până la 24 septembrie 2021. Recomandările la acest proiect pot fi transmise la adresa electronică dgect@cmc.md. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.