08
06 2017
2020

Performanţele în serviciu vor fi apreciate. În bani

Salariul total va fi constituit din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre partea fixă și partea variabilă va constitui, pentru majoritatea categoriilor de angajați, de 80/20 în salariul total, unde salariul de funcție (80%) este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul postului (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Această prevedere este stipulată în noul concept de salarizare în sectorul bugetar, propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Autorii prezintă problemele actualului sistem de salarizare. În primul rând, ei se referă la caracterul complex și fragmentat şi anume la aplicarea gradațiilor remunerațiilor pentru fiecare categorie de angajați în sectorul bugetar, în baza a trei modalități distincte de salarizare. Multitudinea de sporuri și adaosuri la salariu de bază contribuie la fragmentarea și complexitatea sistemului de salarizare. Nu în ultimul rând, fragmentarea sistemului rezidă și din cauza inițiativelor, cu o anumită periodicitate, de modificare a cadrului normativ în domeniul salarizării (majorări prin diferite forme), favorizând anumite categorii de angajați. Totodată, există un decalaj mare dintre nivelul de salarizare minim al angajaților din sectorul bugetar și salariile minime garantate angajaților din sectorul real al economiei naționale. În 2017, această diferență constituie 50%. La modul practic, în sectorul real, regăsim posturi tehnice (necalificate) mai bine plătite decât funcțiile publice ocupate de un specialist din administrația publică. Conceptul propus are drept obiectiv restructurarea sistemului actual de salarizare, care va permite elaborarea și implementarea unui sistem unitar de salarizare, transparent, echitabil și atractiv, inclusiv pentru tinerii specialiști, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să recompenseze performanța profesională din domeniul de activitate. Potrivit documentului, salariul de funcție va include majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și altor plăți salariale aferente postului, existente la moment. Sistemul de salarizare va fi corelat cu performanța (partea variabilă) și se aplică pentru majoritatea categoriilor de angajați din sectorul bugetar. Proiectul propune două opțiuni privind sistemul de gradare a posturilor: 1. Prima opțiune (recomandată) reprezintă un sistem unitar de salarizare bazat pe un singur sistem de gradare a posturilor cu unele reguli/norme distincte în funcție de specificul categoriei de angajați. 2. A doua opțiune se diferențiază prin elaborarea a 3 sisteme de gradare, pentru posturi mai omogene: 1) personal de specialitate din administrația publică și sistemul judecătoresc; 2) funcționari publici cu statut special, militari din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice; 3) alte categorii de angajați din sectorul bugetar. Proiectul prevede constituirea sistemului din grade și trepte de salarizare, cu stabilirea coeficienților pentru valoarea salariului de funcție. Se recomandă de a fi instituite în jur de 25-30 grade de salarizare, cu 6-8 trepte de salarizare pentru fiecare grad. Avansarea în trepte de salarizare reprezintă creșterea salariului de funcție pe orizontală, în bază de performanță și vechime în muncă. Noul sistem de salarizare prevede o diferențiere mai amplă, în funcție de ierarhizarea posturilor, asigurând un raport de compresie mai mare. Distanța între gradele de salarizare constituie 4-6%, iar între treptele de salarizare nu depășește 5%. Una din garanțiile sociale (protecție personală) a noului sistem de salarizare se referă la păstrarea venitului salarial total, în cazul în care, conform noilor reguli de salarizare, angajatului i se stabilește un salariu total mai mic decât cel deținut anterior. Trecerea la noul model de salarizare presupune mai multe etape: • Elaborarea grupelor și sub-grupelor salariale în baza Registrului posturilor sau în baza sistemelor actuale de clasificare a posturilor • Evaluarea tuturor posturilor în baza metodologiei de evaluare, conform grupurilor și subgrupurilor salariale formate • Formarea grupurilor de posturi cu valoare aproape similară. Stabilirea numărului optim de grade de salarizare • Stabilirea categoriilor de angajați care vor beneficia de plăți salariale suplimentare celor de bază (comune) • Proiectarea/simularea costurilor necesare privind implementarea sistemului de gradare. Stabilirea valorii coeficienților pe verticală și orizontală • Elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare * • Elaborarea și aprobarea procedurilor de evaluare a performanței pentru unele categorii de angajați (act normativ) Conceptul privind sistemul unitar de salarizare a fost elaborat cu eforturile comune ale Ministerului Finanțelor, autorităților publice centrale, Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova, Confederației Naționale a Sindicatelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.