19
12 2015
2992

Persoanele fizice rezidente vor declara veniturile obținute în 2015 prin CET08, iar nerezidenții prin NER08

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat face precizări în legătură cu decizia guvernului privind noul formular (CET 15) al Declarației cu privire la impozitul pe venit prin care persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane fizice nerezidente, ce nu practică activitatea antreprenorială își vor declara veniturile. Decizia a fost aprobată la 1 decembrie 2015 și publicată în Monitorul Oficial. Precum a relatat monitorul.fisc.md mai înainte, noul formular al Declarației CET15 conține mai multe elemente noi și va contribui la optimizarea proceselor de administrare fiscală. Totodată, aprobarea noului formular a fost dictată de modificările operate în legislația fiscală, precum și de recomandările organismelor financiare internaționale, partenerilor de dezvoltare privind raportarea veniturilor de către persoanele fizice. Un element important al noului formular al declarației privind impozitul pe venit ține de identificarea contribuabililor prin intermediul datelor suplimentare – e-mail, telefon și altele. Lista veniturilor, care urmează a fi declarate, de asemenea, este concretizată în partea ce ține de veniturile obținute peste hotare, delimitîndu-se în venituri investiționale, venituri obținute din creștere de capital, din dobînzi. A fost revăzută forma de prezentare a informației ce ține de creșterea de capital. Codificarea atît a activelor de capital, cît și a modalității de înstrăinare a acestora va crea o posibilitate inedită de contrapunere a datelor ce țin de tranzacțiile cu activele de capital, fără a depune costuri de culegere și procesare a informației. O rubrică din CET15 va confirma o informație ce va viza desemnarea procentuală din venit direcționată de contribuabil în favoarea organizațiilor necomerciale, de utilitate publică, altor organizații. Indicatorii pentru CET15 au fost selectați pentru a pune bazele declarației precompletate, instrument de importanță majoră fiscală, utilizat în majoritatea țărilor cu economii prospere. În context, IFPS precizează că prevederile deciziei nominalizate vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Astfel, persoanele fizice, inclusiv și persoanele fizice nerezidente, ce nu practică activitate de întreprinzător, urmează să declare, prin formularul Declarației nou aprobate (Forma CET15), veniturile obținute în perioada fiscală 2016, nu mai tîrziu de 25 martie 2017. Veniturile obținute în perioada fiscală 2015 vor fi declarate de către persoanele fizice rezidente prin Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08), iar de către persoanele fizice nerezidente – prin Declarația nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (forma NER08) nu mai tîrziu de 25 martie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.