12
07 2021
1008

Peste 130 de entități inactive ar putea fi radiate din Registrul de stat

Agenția Serviciilor Publice a publicat lista a încă 131 persoanelor juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi în privința cărora din oficiu a inițiat procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.
Avizul cu privire la iniţierea procedurii a fost în Monitorul Oficial din 9 iulie curent, conform prevederilor art.26 alin (3) din Legea nr.220-XVI privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
 
Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, pe adresa: str. Al. Pușkin 47, mun. Chișinău.

 

Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată este efectuată în conformitate cu art.261 din Legea nr.220-XVI. Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenției Servicii Publice prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

 

Reamintim că Ministerul Finanțelor a inițiat în luna mai procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de la SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor, ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere și a listei fondatorilor, cărora li se refuză înregistrarea unei noi persoane.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.