07
05 2015
863

Peste 120 de agenți economici au fost informați cum să acceseze piața europeană și care sunt rezultatele autorităților privind implementarea DCFTA în primele luni ale anului curent

Peste 120 de agenți economici din industria textilă și agroalimentară din Bălți, Edineț, Orhei, Cahul și Râbnița au fost informați despre rezultatele implementării Acordului de Liber Schimb cu UE, precum și despre instrumentele de marketing pentru accesarea pieței europene. Seminarele informative au avut loc, în perioada 23 aprilie-6 mai, în cadrul proiectului „DCFTA-Informarea și consolidarea capacităților agenților economici", implementat de Camera de Comerț și Industrie și Asociația Businessului European, cu participarea viceministrului Economiei, Octavian Calmâc. În cadrul semninarelor, viceministrul Economiei a prezentat agenților economici un raport de progres cu privire la implementarea Acordului de Liber Schimb cu UE pentru primul trimistru al anului curent, subliniind că primele rezultate atestă o creștere de 6.7 % (210.8 mil. dolari SUA) a exportului pe piețele UE față de aceeași perioadă a anilor precedenți și o ușoară creșetere a importului. De asemenea, Octavian Calmâc a prezentat statistici privind gradul de valorificare a cotingentelor tarifare atât la export, cât și la importul din UE și care sunt principalele destinații europene ale produselor autohtone. Astfel, volumul exportului a crescut în țări precum România (+18,4%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+69,5%), Franța (+25,4%) și Olanda (+93,3%). Totodată, au fost trecute în revistă acțiunile care au fost întreprinse pentru atingerea obectivelor DCFTA, nominalizând lansarea procesului de armonizare a Codului Vamal cu prevedereile Regulamentului Consiliului, lansarea procedurii de import electronic a mărfurilor la toate posturile vamale, consolidarea și îmbunătățirea cooperării cu instituțiile UE în domeniul standardizării și acreditării pentru aderarea la European Accreditation Multilateral Agreement, adoptarea a 614 de standarde europene, ratificarea legii privind aderarea la Programul COSME 2014-2020. În anul curent autoritățile își vor axa efortul pe diversificarea listei de produse viabile pe piața din UE, valorificarea contigentelor la exportul produselor agroalimentare pe piața UE, finalizarea procedurilor de aderare la Pan-Euro-Mediteranean și avansarea în procesul de aderare la Convenția privind un regim de tranzit comun, elaboarea și coordonarea cu partea europeană a unui mecanism de cooperare interstituțional între autoritățile RM și cele din regiunea transnistreană pentru aplicarea prevederilor DCFTA. De asemenea, în cadrul acestui ciclul de seminare agenții economici au aflat care sunt tehnicele de marketing care pot stimula comerțul cu țările europene, trainingul desfășurându-se într-un format intercativ, cu abordări directe a problememlor cu care se confruntă agenții economici și propunerea soluțiilor eficiente. De asemenea, antreprenorii din or. Râbnița au fost informați despre inițierea elaborării de către autoritățile de la Chișinău a unui mecanism de cooperare și interacțiune cu instituțiile de pe ambele maluri ale Nistrului responsabile de eliberarea certificatelor necesare pentru export. Acest mecanism urmează a fi consultat cu partea transnistreană în timpul cel mai apropiat și are drept scop stimularea cooperării comercial-economice dintre ambele părți și facilitarea exportului din regiunea transnistreană pe piețele UE și alte piețe externe cu care RM are regim facilitar.


via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.