04
06 2021
341

Piața de capital: investițiile străine în anul 2020

Investițiile străine directe pe piața primară de capital au lipsit totalmente în anul pandemic, se spune în Raportul anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru 2020. Totodată, conform datelor oficiale, evaluarea statisticilor din perspectiva atractivității pieței primare de capital pentru investitorii străini denotă că, în anii 2018-2019, s-au consemnat valori infime cuprinse între 17,3-20,4 mil. lei de capital străin plasat prin emisiuni de acțiuni.
 
Valoarea investițiilor indirecte de capital din anul trecut realizate de investitorii străini în cadrul tranzacțiilor pe piața secundară (tranzacții de cumpărare, înscrieri în urma aporturilor în capitalul social),  per ansamblu, a înregistrat o diminuare semnificativă, fiind de 3 ori mai mica în raport cu anul 2019, constituind circa 1129,29 mil. lei. În materie de direcționare a investițiilor străine pe piața locală se atestă că fluxurile financiare din exterior, care anterior erau îndreptate, cu precădere, spre sectorul bancar, în anul 2020 au fost redirecționate către industria prelucrătoare a sticlei și telecomunicații.
 
Astfel, cea mai însemnată pondere în volumul total de investiții efectuate de către nerezidenți (79,0%, 892,3 mil. lei) pe piața secundară revine procurării valorilor mobiliare emise de SA „Glass Container Company” și SA „Glass Container Prim”, urmată de procurarea acțiunilor emise de SA „Moldcell” (18,2%, 205,7 mil. lei).
 
Conform datelor din Raport, îndreptarea fluxurilor financiare străine către sectorul bancar au fost remarcate doar în cazul a 10 tranzacții (9 procurări și un aport la capitalul social), care, sumar, au o valoare de circa 29,82 mil. lei sau 2,6% din volumul total de investiții efectuate pe piața secundară de către nerezidenți.
 
După originea nerezidenților se remarcă o cotă mai mare pentru investițiile din Austria (81,0%) și Irlanda (18,7%).
 Totodată, de pe piața acțiunilor s-au retras investitorii din SUA (BC „Banca de Finanțe și Comerț”; SA „Glass Container Company” și SA „Glass Container Prim”), Olanda (SA „Moldcell”) și Singapore (SA „Micron”), urmare a unor tranzacții de vânzare a pachetelor de acțiuni deținute de către aceștia în companiile locale, în valoare totală de 765,53 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.