16
01 2020
629

Piața de capital: retragerea licenței

Dacă licența de desfășurare a activității pe piața de capital a fost retrasă în baza deciziei Comisiei Naţionale a Pieței Financiare, în baza hotărârii definitive și irevocabile a instanţei de judecată sau, în cazul băncilor comerciale, în baza deciziei Băncii Naționale, persoana nu mai are dreptul să solicite o altă licență sau autorizație pentru desfășurarea activității pe piața de capital. Prevederea se conține într-un proiect de lege ce stipulează modificarea Legii privind piața de capital. Astfel, sunt propuse prevederi noi ce se referă la încetarea activităţii pe piaţa de capital a persoanelor licenţiate sau autorizate. Din momentul adoptării deciziei de retragere a licenţei sau a autorizației, persoana este obligată să înceteze orice activitate, cu excepţia celei legate de funcţionarea administrativă și onorarea obligaţiilor față de clienții săi. În termen de până la 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a licenţei, persoana licențiată este obligată să convoace adunarea generală a acţionarilor cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate şi eliminarea din denumirea acesteia, după caz, a sintagmei „societate de investiţii”/„operator de piaţă” /„societate de registru”. De asemenea, proiectul prevede instituirea unor condiții mai stricte pentru angajații implicați în activitatea licențiată în vederea evaluării continue a acestora. Astfel, societatea de investiții este obligată să garanteze că angajații implicați în activitatea licenţiată au pregătirea profesională stabilită de actele normative ale CNPF, precum și să efectueze auditul tehnic al sistemelor informaționale utilizate în conformitate cu actele normative ale Comisiei. Totodată, se propune instituirea unor prevederi mai detaliate referitoare la admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare corporative. Pentru aceasta trebuie ca societatea să desfășoare activitate în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să dezvăluie public informațiile pentru aceeaşi perioadă. Proiectul mai prevede că majorarea capitalului social din contul emisiunii suplimentare în cazul entităților de interes public se efectuează numai prin ofertă publică realizată pe piața reglementată. Termenul de plasare a valorilor mobiliare prin emisiune suplimentară închisă nu poate depăși 12 luni de la data adoptării de către emitent a hotărârii privind efectuarea emisiunii. De asemenea, se mai propune majorarea compensației ce urmează a fi achitată clientului unei societăți de investiții din Fondul de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti sau instrumentele financiare ale acestui client (de la 6 mii lei la 20 mii lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.