14
02 2020
1087

Piața muncii, în atenția Consiliului Economic

Autoritățile, precum și mediul de business sunt preocupate de depășirea problemei deficitului forței de muncă. În acest sens, liberalizarea pieței muncii ar fi una din soluțiile viabile. La ședința de astăzi, 14 februarie 2020, a Grupului de lucru nr.6 (Dezvoltarea Pieței Muncii) din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au fost discutate mai multe aspecte ce vizează situația pieței muncii și îmbunătățirea acesteia. În primul rând, au fost prezentate rezultate implementării Observatorul pieței muncii pe parcursul anului 2019. Obiectivul acestui instrument este de a produce analize ale pieţei muncii pentru a oferi suport factorilor de decizie. Începând cu februarie 2019, gestionarea Observatorului i-a revenit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, în cadrul Observatorului a fost efectuată o analiză complexă privind cererea și oferta pieței muncii în ultimii cinci ani, care urmează a fi prezentată de ANOFM în perioada imediat următoare. Studiul a avut drept scop analiza tendințelor pe piața muncii, ponderea populației active, numărul locurilor de muncă etc. Potrivit datelor oferite de directorul ANOFM, Raisa Dogaru, soldul pozitiv privind crearea locurilor de muncă a fost înregistrat în domenii precum comerț, industrie prelucrătoare, sănătate, construcție, iar cel negativ în agricultură, transport etc. De asemenea, o tendință înregistrată în ultimii ani este scăderea constantă a numărului de absolvenți. După cum s-a menționat în cadrul ședinței, la moment cea mai importantă și așteptată acțiune pentru soluționarea problemei pe piața forței de muncă este liberalizarea pieței și oferirea posibilității lucrătorilor migranți de a se angaja în Republica Moldova. În acest sens, reprezentanții Biroului Migrație și Azil au menționat despre prevederile Legii nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative, prin care a fost simplifactă procedura de obținere a permisului de ședere. Astfel, dacă în anul 2018 au solicitat permisul de ședere în țara noastră în scop de angajare în câmpul muncii 870 de migranți, în aprilie 2019 acest permis a fost solicitat deja de 1980 de persoane. De asemenea, în cadrul ședinței a fost menționată necesitatea cooperării agenților economici în elaborarea рlаnurilor (comanda de stat) de pregătire а саdrеlоr de specialitate. Învățământul dual, de asemenea, este o soluție pentru dezvoltarea pieței forței de muncă. Acest instrument a fost discutat intens pe platforma Consiliului Economic. Totodată, după cum a menționat președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, în anul curent această formă de învățământ este implementată de 85 de companii, în care sunt implicați 1300 de ucenici și 75 de maiștri. În cadrul ședinței a fost aprobată Foaia de parcurs a activităților Grupului de lucru nr.6, printre activități se regăsesc examinarea posibilității de introducere în sistemul superior de învățământ a modelului de învățare bazat pe proiect (project based learning), examinarea proiectului definitivat al Legii Uceniciei, identificarea profesiilor care contribuie în mod direct și indirect la producerea de bunuri și servicii în Republica Moldova în vederea ajustării nivelului de pregătire profesională a studenților pentru a spori randamentul acestor posturi de muncă, analiza oportunității implementării măsurilor de susținere a agenților economici care stimulează productivitatea muncii prin intermediul introducerii tichetelor de sport pentru angajați; deductibilității cheltuielilor din veniturile cluburilor sportive private, introducerii impozitului unic pentru cluburile sportive private etc. În opinia mediului de afaceri, alte măsuri care ar dezvolta piața muncii în Republica Moldova ar fi implementarea tehnologiilor avansate, precum și conexiunea businessului cu universitățile și centrele de inovare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.