17
05 2019
860

Piața muncii, între perspective și riscuri

Pe piața muncii din Republica Moldova sunt angajați un număr mic de tineri, iar efectivul forței de muncă anual scade semnificativ ca urmare a situației demografice. În aceste condiții, autoritățile trebuie să întreprindă acțiuni viabile pentru a redresa situația din domeniul ocupării forței de muncă. Provocările și viziunile de dezvoltare ale pieței muncii autohtone au fost discutate ieri, 16 mai, în cadrul conferinței cu genericul „Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”, organizate cu ocazia celebrării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Colaborarea în continuare a Guvernului RM cu OIM poate aduce anumite soluții pentru îmbunătățirea sectorului. În acest sens, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, a menționat că, odată cu aderarea RM la această organizație, au fost depuse eforturi pentru ajustarea politicilor naționale la standardele OIM pentru a asigura o muncă decentă. Totodată, ministrul a menționat că am putea îmbunătăți acest domeniu prin implementarea noilor forme de ocupare a forței de muncă, precum și prin intermediul unui dialog permanent cu partenerii de dezvoltare, dar și cu partenerii sociali. Cu suportul OIM, a fost elaborată Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2017-2021 și Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, cu un pachet de măsuri active, adaptate nevoilor diferitelor categorii de persoane, a adăugat ministrul. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnâi, s-a referit la un șir de provocări și fenomene din domeniul ocupării forței de muncă, printre care discrepanța dintre cerere și ofertă, lipsa unei forțe de muncă competitive, îmbătrânirea rapidă a populației, migrația intensivă, lipsa locurilor de muncă în mediul rural etc. Când vorbim despre piața muncii, trebuie să ne gândim și la angajatori, mediul de business, care trebuie să fie unul atractiv pentru investiții, pentru dezvoltare. Să sperăm că cetățenii care sunt plecați vor dori să se întoarcă și să dezvolte noi afaceri prin intermediul programelor oferite de Guvern. O soluție pentru depășirea provocărilor menționate ar fi învățământul dual, la care s-a referit vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, Mihai Bâlba. Potrivit acestuia, în acest tip de învățământ sunt încadrate peste 80 de companii și circa 2000 de elevi, precum și 28 de autorități. Totodată, un suport pentru noile direcții de dezvoltare a domeniului ar fi consolidarea bazei analitice, după cum a afirmat vicedirectorul Institutului Național de Cercetări Economice, Olga Gagauz, conform căreia Institutul, pe parcursul ultimilor ani, a realizat diferite studii ce vizează cantitatea și calitatea forței de muncă. Astfel, în anul 2017 a fost realizat proiectul „Observatorul de competențe axat pe tineri”, care a conturat cele mai importante probleme cu care se confruntă această categorie la angajare. Totodată, în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă a fost lansat Observatorul pieței muncii, care va furniza informații sistematizate despre piața muncii cu scopul susținerii factorilor de decizie și actorilor relevanți ai pieței muncii la luarea deciziilor informate. Suficienți economiști și juriști, mai puțini ingineri O altă problemă a pieței muncii ar fi lipsa corelării dintre cererea pieței muncii și pregătirea cadrelor. Bunăoară, o perioadă îndelungată tinerii au ales să îşi facă studiile în domeniile economiei și dreptului, iar acum investitorii care doresc să dezvolte industria automotive nu găsesc forță de muncă. În acest context, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Angela Cutașevici, a menționat că în ultima perioadă ministerul a întreprins un șir de acțiuni, printre care introducerea în școli a unor cursuri noi cum ar fi cele de robotică, educație digitală sau antreprenoriat și marketing. Totodată, în instituțiile de învățământ activează centre de ghidare în carieră și se organizează cursuri de dezvoltare personală. Businessul menționează lipsa competențelor ca una din problemele principale ale angajării. Economistul Centrului Analitic Expert-Grup, Iurie Morcotâlo, a menționat că, conform unui sondaj realizat printre angajatori, 20% din cei care doresc să se angajeze nu dețin competențe tehnice și lingvistice. Pe de altă parte, un număr mare de persoane care pleacă peste hotare se descurcă destul de bine. În același timp, tinerii menționează că, în procesul de angajare, li se solicită experiența, pe care ei, fiind abia absolvenți, nu o dețin. În acest sens, este propusă crearea Centrului Național de Voluntariat, unde tinerii să obțină mai multe competențe. De asemenea, în cadrul conferinței, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Oleg Budza, și președintele Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu, s-au referit la importanța acestor organizații în promovarea pieței muncii, precum și la respectarea legislației muncii. Participanții la conferință au mai discutat despre sectorul privat și contribuția acestuia la dezvoltarea pieței muncii, siguranța la locul de muncă, sănătatea și securitatea muncii, sistemul de inspectare etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.