08
04 2019
1385

Plafonul de garantare a depozitelor, majorat

Din 1 ianuarie 2020, nivelul plafonului de garantare a depozitelor va constitui 50 mii lei. În momentul de faţă suma maximă plătibilă unui deponent este 20 mii lei, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă. În Monitorul Oficial din 5 aprilie curent Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a publicat hotărârea nr. 03/4 din 18 martie 2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind informarea deponenților de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor. Totodată, banca, față de care s-a inițiat proces de lichidare silită, va transmite Fondului Lista creanțelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor. Legislația în vigoare prevede că aceste date sunt transmise de lichidator. De asemenea, Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă a unei persoane fizice sau juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. În prezent, Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie a operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului. Informaţiile privind tipurile de depozite garantate se vor regăsi în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă. Totodată, prin această hotărâre noțiunile utilizate în Regulament se conformează cu cele din Legea privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (de exemplu, noțiunea administratorul băncii se substituie cu cea de conducător. Reamintim că,începând cu 1 ianuarie 2020, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va garanta și depozitele persoanelor juridice de drept privat, în prezent fiind garantate doar depozitele persoanelor fizice rezidente și nerezidente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.