20
08 2018
3050

Plată fixă pentru eliberarea certificatului de moștenitor

La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat. În Monitorul Oficial din 17 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea metodologiei calculării plății pentru servicii notariale, precum și Decretul de promulgare al legii. Modificarea a fost operată cu scopul reducerii numărului serviciilor și costurilor suportate de cetățenii care urmează să-și perfecteze actele respective și să înregistreze dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. În prezent, conform art. 9 al Legii menționate, la eliberarea certificatului de moștenitor, pentru moștenitorii de clasa I se stabilește plata de 0,5% din valoarea moștenirii, pentru moștenitorii de clasa II se stabilește plata de 0,7% din valoarea moștenirii, iar pentru ceilalți moștenitori - 1% din valoarea moștenirii. Pentru măsurile de conservare a averii succesorale, se stabilește o plată în valoare de 0,3% din costul averii conservate. Totodată, după cum se spune în nota documentului, informația despre valoarea bunului imobil pentru calcularea plății pentru serviciile notariale se solicită de la structurile Agenției Servicii Publice, însă, pentru localitățile rurale nu au fost executate lucrările de evaluare, deci, cetățenii sunt nevoiți să comande servicii suplimentare de calculare a valorii, ceea ce implică costuri în plus, în mediu 300 lei. Prin introducerea unei plăți fixe, în mărime de 150 lei, oamenii nu vor mai fi nevoiți să comande aceste servicii. Plata fixă de 150 lei nu se referă la terenurile din intravilanul sau extravilanul localităților, libere de construcții, inclusiv cele cu destinație agricolă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.