30
11 2016
2343

Politica bugetar-fiscală şi vamală-2017: impozitul pe bunurile imobiliare

Proiectul politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2017 conține câteva modificări la capitolul impozit pe bunurile imobiliare. Una din modificări se referă la majorarea cotei maxime de impozitare de la ,0,3% la ,0,4%, precum şi a cotei pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă. Prevederea este propusă în scopul consolidării autonomiei financiare a autorităţilor locale, prin majorarea surselor proprii de venit, precum și în vederea compensării pierderilor ca urmare a unei baze impozabile subestimate. Modificarea respectivă este impusă şi de faptul că bunurile imobiliare nu au fost reevaluate de cîţiva ani. De asemenea, se prevede majorarea cotei de impozitare și pentru bunurile imobiliare neevaluate cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă. Se propune şi excluderea dreptului contribuabililor să beneficieze de o reducere de 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare, ce se oferea în cazul achitării sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs până la data de 30 iunie. Autoritățile locale vor stabili mărimea scutirii de la plata impozitelor pe bunurile imobiliare pentru unele categorii, printre care persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate. De asemenea, autoritățile locale vor stabili mărimea scutirii de la plata impozitelor pe bunurile imobiliare pentru familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia, familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia. Familiile care au copii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi, familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, la fel vor beneficia de scutiri de la plata impozitelor pe bunurile imobiliare, stabilită de APL. Autorii proiectului mai propun ca gradul de finisare al construcţiei în scopul impozitării să fie determinată de către experţii tehnici atestaţi sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice. Proiectul politicii a fost votat de Parlament în prima lectură, urmând ca până pe 5 decembrie curent, deputații să expedieze Comisiei economie, buget și finanțe amendametele asupra proectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.