11
12 2015
1098

Ponderea PI în dezvoltarea industrială a țării, în creștere

Din 2011, în RM Moldova titlul de parc industrial (IP) a fost acordat în baza Legii cu privire la parcurile industriale la 9 întreprinderi. Din acestea, 2 cu cota majoritară de stat – PI ”Tracom” din Chiținău și PI ”Răut” din Bălți, 4 cu proprietate publică locală – PI ”Cimișlia”, Edineț”, ”Comrat ” și ”CAAN” din Strășeni, un parc industrial cu proprietate publică privată – ”Trivineta Cavi Development” din Strășeni” și 2 cu proprietate privată – PI ”Bioenergo ” din Drochia și PI ”FAIR” din Durlești. Valoarea totală a investițiilor realizate în parcurile industriale a constituit 723 mil. lei. În 9 luni ale anului curent valoarea investițiilor efectuate în parcurile industriale a fost de 414 mil. lei față de 97,5 mil. lei în perioada respectivă a anului trecut. Cifra de afaceri s-a majorat aproape de trei ori în această perioadă și a constituit 615,2 mil. lei față de 220,6 mil lei în trei trimestre ale anului 2014. Iar numărul de salariați a sporit de peste două ori – de la 917 la 1989 persoane. De trei ori a crescut și suma taxelor și impozitelor defalcate de PI în buget – de la 43 mil. lei în 9 luni ale anului 2014 la 122,2 mil. lei în ianuarie – septembrie 2015. Președintele Asociației Patronale a PI din Moldova (APPIM) Vitalie Vrabie a menționat în cadrul Forumului ”Parcurile Industriale și Zonele Economice libere – instrumente de dezvoltare ale sectorului industrial și a promovării exportului din RM”, că potențialul PI este cu mult mai mare și necesită a fi create condiții pentru a fi valorificat. PI le revine un rol important în industrializarea țării, în producerea unor mărfuri competitive pentru export, în crearea locurilor noi de muncă. Însă, deși există o Lege a parcurilor industriale, multe probleme rămîn nesoluționate. De exemplu, nu sunt aprobate tarifele preferențiale pentru rezidenți la utilități. Rezidenții se confruntă cu dificultăți la obținerea avizelor necesare de la furnizorii de utilități. Unele impozite sunt reglementate de către autoritățile publice localele, și acestea nu iau în considerație acele facilități prevăzute la impozitare pentru PI de legislație. Și, bineînțeles, o problemă este insuficiența finanțării de la bugetul de stat a PI, – a specificat Vrabie. APPIM propune crearea unui Fond de Dezvoltare a PI din Republica Moldova. De asemenea, o urgență ar fi elaborarea mecanismului privind comercializarea activelor din cadrul parcurilor industriale, revederea Legii cu privire la parcurile industriale la compartimentul facilități fiscale acordate PI și rezidenților acestora. În cadrul Forumului, vicepremierul și ministrul economiei în exercițiu Stephane Cristophe Bride a spus că datele pe 9 luni a evoluției industriei confirmă, că a fost înregistrată o ușoară creștere de 4% față de perioada respectivă a anului trecut. În această creștere este și contribuția PI, ele au demonstrat că sunt viabile. Directorul Băncii Mondiale în Moldova Alex Kremer a menționat că activitatea PI și zonelor economice libere ar putea ajuta Moldovei să-și schimbe modelul de dezvoltare economică, acesta să nu mai fie bazat pe consum și remitențe, dar să se sprijine pe atragerea investițiilor și impulsionarea exporturilor. În aceste structuri, necesită a fi atrași rezidenți care ar produce mărfuri, ce ar contribui la diversificarea exporturilor moldovenești, mărfuri competitive cu o valoare adăugată mai mare. Forumul a fost organizat de Ministerul Economiei și APPIM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.