05
09 2018
630

Populația economic activă, în creștere

Populația economic activă a Republicii Moldova, în trimestrul II al anului 2018, a constituit 1384,3 mii persoane, fiind în creștere cu 5,2% față de trimestrul II al anului 2017, informează Biroul Naţional de Statistică. Ponderea femeilor (50,3%) a fost puțin mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (49,7%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca cea din mediul urban -­ respectiv, 59,4% și 40,6%. Astfel, populaţia ocupată a constituit 1343,4 mii persoane, fiind în creștere cu 5,8% față de trimestrul II al anului 2017. Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 537,4 mii persoane sau 40,0% . Din rândul acestora, 51% o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. În activitățile non-agricole au fost ocupate 806,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,8% față de trimestrul II 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 10,9% , iar în construcții ­ 4,9%(în 2017 - 5,4%). În sectorul servicii au activat 593,7 mii, sau 44,2% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora micșorându-se cu 2,6% față de trimestrul II 2017. Totodată, în repartizarea după forme de proprietate, 77,7% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 22,3% - în sectorul public. Munca nedeclarată în rândul salariaților în perioada analizată a constituit 6,6%, fiind, practic la nivelul anului precedent (6,5% în trimestrul II 2017). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă este mai frecventă printre salariații bărbați -7,6% decât salariații femei - 5,6%. Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură, comerț și construcții. Din totalul salariaților, 7,5% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 7,3% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din domeniile menționate anterior. Numărul șomerilor a fost de 40,9 mii, fiind în descreștere cu 10,5% față de nivelul trimestrului II 2017. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 53,0% şi persoanele din mediul urban – 77,0%. În același timp, populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1598,3 mii persoane, majoritatea - 35,4%, o alcătuiesc pensionarii. Alte 22,2% sunt persoanele declarate ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru, 15,4% - elevii și studenții, 11,8% - persoanele care îngrijesc de familie, 11,0% - persoanele care se aflau în țară, dar care nu lucrează în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă permanent sau sezonier peste hotare sau persoanele care planifică să lucreze peste hotare. Celelalte 4,2% formează alte categorii de persoane inactive din punct de vedere economic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.