09
03 2020
580

Portalul guvernamental al antreprenorilor

Proiectul Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului este propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și va stabili modul de utilizare, administrare şi dezvoltare a portalului, precum şi atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile participanţilor la raporturile aferente proceselor respective. Portalul este destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător. Acesta va deveni instrument unic de acces al antreprenorilor la informaţii oficiale despre sine, ca parte componentă a portalului guvernamental. În momentul de faţă, informațiile oficiale de interes public pot fi obținute prin intermediul paginilor oficiale ale instituțiilor/autorităților publice, sistemelor informaționale ale acestora sau prin depunerea unor solicitări în scris. În urma instituirii portalului guvernamental al antreprenorului, utilizatorul va avea posibilitatea să acceseze informațiile respective, printr-un punct unic de acces. Portalul va asigura:expunerea informaţiilor oficiale de interes public; • accesarea de către utilizatori a informaţiilor oficiale despre sine expuse de furnizorii de date; • personalizarea informaţiilor expuse de furnizorii de date, în funcţie de interesul utilizatorilor; • informarea utilizatorilor cu privire la modificarea informaţiilor oficiale • recepţionarea notificărilor expediate de prestatorii de servicii electronice către utilizatori în vederea înştiinţării acestora despre evenimentele produse în legătură cu prestarea serviciilor; • accesarea de către utilizatori a serviciilor electronice prin intermediul portalului, fără necesitatea autentificării suplimentare; • vizualizarea informaţiei aferente prestării unui serviciu electronic expusă de furnizorii de date. Dezvoltarea Portalului și menținerea funcționalității acestuia pentru primul an de implementare se va realiza din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată a Agenției de Guvernare Electronică pentru anul 2020, costul estimat fiind de aproximativ 1,5 mil. lei. Costurile anuale pentru administrarea portalului se estimează la circa 500 mii lei. Documentul poate fi consultat până la 20 martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.