26
01 2021
671

Prevenirea risipei alimentare

Operatorii din domeniul alimentar pot fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire a pierderii și risipei alimentare și să suporte cheltuielile aferente, prevede proiectul de lege elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului care urmează a fi propus Guvernului pentru aprobare.Autorii documentului susțin că implementarea proiectului va asigura tranziția către economia circulară prin menținerea, în limitele legale, a alimentelor în circuitul consumului și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și prin diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipei alimentare.Printre obligațiile operatorilor din domeniul alimentar se regăsesc vânzarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum sau aproape de scadența datei durabilității minimale; transferul alimentelor prin donație către organizațiile beneficiare sau direct consumatorilor finali, pentru consumul uman sau animal. Totodată se va permite transferul alimentelor devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost.


În cazul aprobării inițiativelor în redacția propusă de autori, operatorii vor putea să transfere alimentele devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz, iar incinerare alimentelor se va permite doar după parcurgerea etapelor enumerate supra.Conform proiectului, transferul alimentelor prin donație de către operatorii din domeniul alimentar către organizațiile beneficiare (persoană juridică cu scop nelucrativ, care desfășoară activități de asistență socială, activități filantropice și/sau activități de îngrijire a animalelor) sau direct către consumatori se va permite în baza unui contract de donație încheiat între operator și organizația beneficiară sau consumator, potrivit prevederilor Codului civil aplicabile donației.Totodată, proiectul stabilește că operatorii din domeniul alimentar, inclusiv unitățile de alimentație publică de tipul restaurante, cofetării, patiserii, plăcintării, covrigării, cantine, unitățile de comerț care au culinărie proprie/secție de comercializare a mâncării gătite și altele asemenea, vor dona alimente gătite/preparate/transformate către consumatorii finali în baza unui act de predare-primire.Alimentele vor putea face obiectul transferului prin donație de către operatori oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la scadența datei durabilității minimale; oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la expirarea datei-limită de consum; cât de curând posibil, dar nu mai mult de 30 de zile după scadența datei durabilității minimale, dacă aceste alimente sunt sigure pentru consum.Proiectul stabilește și categoriile de produse excluse de la donație. Acestea sunt băuturile alcoolice, alimentele ușor perisabile, lista cărora se aprobă de Guvern și alimentele care au fost declarate/ clasificate ca improprii consumului uman sau animal (după caz) de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și/sau operatorul din domeniul alimentar.Se propune ca legea privind prevenirea pierderii și risipei alimentare să intre în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. Dispozițiile finale din proiect mai prevăd că, în termen de 2 ani de la data publicării legii, Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri de introducere a răspunderii pentru nerespectarea prevederilor acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.