09
11 2021
1093

Prevenirea și combaterea spălării banilor: entitățile raportoare vor prezenta Fișa de conformitate

Entitățile raportoare, menționate în art.4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vor prezenta anual, până la data de 1 aprilie anului următor celui de gestiune, o Fișă de conformitate ce conține date privind activitatea desfășurată în scopul prevenirii  spălării banilor. Formularul este aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10 martie 2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, care a fost publicat în MO din 5 noiembrie curent. Prima perioadă de raportare pentru entitățile vizate este anul de gestiune 2021, cu prezentarea fișei până la 1 aprilie 2022.
 

Fișa conține trei părți, în prima fiind introduse detalii privind entitatea raportoare: denumirea entității, codul fiscal, adresa juridică și persoana cu funcții de conducere din cadrul entității, desemnată responsabilă de asigurarea conformității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

 

În partea a doua se vor indica informațiile privind evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, cu indicarea datei aprobării ultimului raport de evaluare internă a acestor riscuri și enumerarea factorilor de risc identificați în cadrul evaluării.

 

În partea a treia se va prezenta, după caz, numărul total de clienți existenți la situația ultimei zile a perioadei de raportare (băncile); de clienți cu care entitatea raportoare a stabilit o relație de afaceri și/sau a prestat servicii în perioada de raportare; al clienților și beneficiarilor efectivi care sunt persoane expuse politic și numărul total de clienți noi cu care entitatea raportoare a stabilit relații de afaceri sau a prestat servicii în perioada de raportare.

 

Totodată, băncile și societățile de plată vor furniza și o listă de 5 țări către care au fost efectuate cele mai multe transferuri internaționale (SWIFT și tranzacții prin sistemul de remitere de bani), precum și o listă de 5 state de unde au parvenit cele multe transferuri de acest gen.

 

De asemenea, se va indica și numărul de cazuri în care entitatea raportoare în această perioadă a fost în imposibilitate de a aplica măsurile de precauție privind clienții, prevăzute de Legea nr. 308/2017 și, prin urmare, a încheiat relația de afaceri existentă.

 

Potrivit documentului, în cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, are dreptul să introducă modificări/completări în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru prezentarea Fișei de conformitate.

 

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.