Știri

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul I anul 2014

În perioada 1-20 aprilie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul I al anului 2014. În perioada de raportare circa 1 870 de plătitori de contribuţii la BASS au ales modalitatea de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS cu aplicarea semnăturii digitale prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „e-Reporting”, raportare.md. Casa Naţională de Asigurări Sociale salută faptul că plătitorii de contribuţii la BASS au ales modalitatea de prezentare a declaraţiei forma 4-BASS prin Internet şi propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să utilizeze tehnologiile informaţionale în interacţiunea cu subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS prin Internet cu aplicarea semnăturii digitale. Semnătură digitală se eliberează de către Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”. Certificatul cheii publice pentru semnătură digitală se obţine pe mijloace tehnice, precum Cartela criptografică, dispozitivul CryptoMate64 de la oficiul Centrului de certificare a cheilor publice sau pe cartelă SIM (semnătură mobilă) de la Centrele de înregistrare din cadrul operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell). Informaţii despre modalitatea de obţinere a certificatului cheii publice pentru semnătura digitală, precum şi despre tarifele pentru aceasta sunt plasate pe paginile www.pki.cts.md, www.egov.md, www.servicii.gov.md, www.orange.md, www.moldcell.md. Totodată, Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că potrivit explicaţiilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cheltuielile suportate de către agenţii economici pentru procurarea semnăturilor digitale, inclusiv mobile, se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal ca fiind cheltuieli necesare şi ordinare şi, respectiv, se vor permite la deduceri, în scopuri fiscale, cu condiţia confirmării documentare a acestora. În conformitate cu pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, care sînt definite atît prin indici calitativi, căt şi prin indici cantitativi.

via www.cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

2823 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2014 17:49

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon