23
11 2017
5841

Primele de asigurare medicală nu se vor modifica în 2018

Executivul a aprobat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2018. Documentul prevede atât venituri, cât şi cheltuieli în sumă de peste 6,66 mlrd. lei, fără deficit. Comparativ cu anul 2017, este prognozată majorarea veniturilor în fonduri cu 8,4%, iar a cheltuielilor - cu 6,8%. Proiectul urmează a fi prezentat Parlamentului spre adoptare. Proiectul nu prevede majorarea plăţilor suportate de angajaţi şi angajatori . Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este păstrată la nivelul anului 2017 şi va constitui 4 056 lei. Sunt menţinute şi reducerile de 50% şi 75% la achitarea primei în sumă fixă în termen de până la 1 aprilie 2018. Prima de asigurare în formă procentuală din salariu şi alte recompense va rămâne la fel de 9%, care vor fi achitate de către angajatori şi angajaţi în cote egale a câte 4,5%. Este preconizat că primele AOAM în formă de contribuţie procentuală vor constitui 3,83 mld. lei, cu 11,2% mai mult faţă de anul 2017. Transferurile din bugetul de stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern vor fi de peste 2,63 mld. lei, în creştere cu 4,3%, iar veniturile din primele în sumă fixă sunt planificate în sumă de cca 90 mil. lei. Peste 6,51 mld. lei, ceea ce constituie 98% din totalul fondurilor AOAM , vor fi utilizate din fondul de bază pentru procurarea serviciilor medicale. Este prevăzută majorarea cu 4,6% a cheltuielilor pentru asistenţa medicală primară, iar pentru medicamente compensate – cu 14%. Totodată, cu câte 6% va creşte volumul mijloacelor financiare destinate asistenţei medicale specializate de ambulatoriu, celei urgente prespitaliceşti, precum şi îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu. Cu 8,8% se vor majora şi cheltuielile pentru serviciile de înaltă performanță, iar cu 8,2% - cele pentru asistenţa medicală spitalicească. Pentru anul viitor, 30 mil. lei au fost planificate pentru completarea fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, 25 mil. lei - pentru fondul de profilaxie, iar cel de rezervă va obţine 15 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.