20
03 2014
1378

Principalele amendamente de ordin fiscal şi vamal ce ţin de reviziurea politicii bugetar-fiscale şi vamale pe anul 2014

În scopul înlăturării reglementărilor ce au fost adoptate fără respectarea normelor constituţionale, s-a propus:
  • majorarea cotei accizului de la 2,0 euro/cm3 la 3,5 euro/cm3, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 pentru benzină şi de peste 2500 cm3 pentru diesel;
  • abrogarea normei privind dreptul persoanelor fizice – cetăţeni de a dispune asupra destinaţiei unei sume de pînă la 2% din suma calculată la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susţinerea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase.
Modificări ce au drept scop perfecţionarea legislaţiei fiscale:
  • modificarea termenelor de achitare şi raportare a obligaţiei fiscale conform variantei propuse de Guvern în politica fiscală şi vamală pentru anul 2014, şi anume la data de 25 a lunii;
  • stabilirea răspunderii pentru încălcarea legislaţiei fiscale atât pentru conducătorul mijlocului de transport şi agentul ce administrează autogara (staţia auto), cît şi pentru agentul economic transportator concomitent cu revederea sistemului de amenzi pentru persoanele respective, în vederea combaterii transportului ilicit de călători;
  • diminuarea mărimii amenzii de la 10 mii lei la 7 mii lei pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control sau defecte, fără sigilarea sau înregistrarea acesteia, fără utilizarea terminalului de plată;
  • diminuarea mărimii amenzii de la 7 mii lei la 5 mii lei, pentru neeliberarea bonului de casă sau eliberarea cu o valoare diferenţiată faţă de suma încasată, neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi control, precum şi utilizarea terminalului de plată fără a emite documentul/bonul fiscal.
Principalele amendamente de ordin vamal ce se conţin în acest set:
  • completarea noţiunii de „mărfuri autohtone” cu mărfurile produse integral sau transformate suficient în zona liberă, deoarece în prezent, legislaţia vamală nu determină exact dacă mărfurile produse în zonele libere sunt autohtone sau străine;
  • revenirea la varianta iniţială în cazul mărfurilor introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova din zone libere, în vederea acordării dreptului de a importa cu scutirea de taxa vamală a mărfurilor produse în zona economică liberă şi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
  • excluderea interdicţiei de a exporta mărfurile produse pe teritoriul zonelor economice libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
  • stabilirea unor concretizări cu privire la drepturile persoanelor fizice de a introduce pe teritoriul ţării obiecte de uz personal şi alte mărfuri.
Această completare este necesară pentru evitarea abuzului de către persoanele fizice a prevederilor legislaţiei vamale în vigoare privind introducerea şi scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, care la momentul de faţă, pot utiliza mărfurile introduse în scopuri personale, fără achitarea drepturilor de import, în activitatea de comerţ sau producţie.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.