17
02 2016
592

Privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în luna ianuarie a anului 2016

În luna ianuarie a anului 2016, în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1566,2 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 96,1% a planului stabilit.

Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 600,4 mil. lei, sau cu 36,0 mil. lei (5,7%) mai puţin faţă de suma planificată. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2015, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în luna ianuarie 2016 este mai mică cu 36,5 mil. lei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 965,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care 300,4 mil. lei au fost destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială, finanţate din bugetul de stat.

Pentru acoperirea decalajului de casă a mijloacelor financiare în perioada de plată a prestaţiilor sociale, din bugetul de stat au fost finanţate 665,0 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în prima lună a anului 2016 au constituit 1185,2 mil. lei, sau cu 92,4 mil. lei (7,2%) mai puţin faţă de suma planificată. Faţă de cheltuielile lunii ianuarie a anului precedent acestea au fost mai mari cu 136,3 mil. lei. Ţinînd cont de acumularea insuficientă a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, la efectuarea cheltuielilor în luna ianuarie a avut prioritate plata prestaţiilor sociale.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În luna ianuarie a anului 2016, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 381,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 februarie 2016 a constituit 411,4 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.