10
09 2020
480

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

 

 

În cadrul ședinței secretarilor generali de astăzi va fi discutat și proiectul  hotărârii de Guvern pentru modificarea unor acte legislative, inclusiv a Hotărârii nr. 455/2017.

 

Potrivit proiectului, din mijloacele financiare ale Fondului ar putea fi alocate resurse în mărime de până la 15% pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

 

Totodată, în scopul implicării migranților reveniți în dezvoltarea economică durabilă a țării, proiectul prevede acordarea subvenției în mărime de 15% din valoarea investiției efectuate în sectorul agricol postinvestițional și acordarea subvențiilor în avans pentru proiectele start-up.

 

Totodată, Regulamentul se completează cu prevederi conform cărora beneficiarii de subvenții vor fi obligați să nu admită înstrăinarea/darea în folosință sub orice formă a obiectului investiției sau, după caz, casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea. Dacă vor fi încălcate prevederile ce țin de  utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii, precum și în cazul intrării în proces de insolvabilitate sau lichidare, beneficiarul va restitui suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației și dobânda de întârziere, calculate în condițiile legii, cu excepția, impedimentelor justificate. În același timp, pe lângă actele obligatorii pentru obținerea subvențiilor, enumerate la pct.13 din Regulament, solicitanții ar mai putea prezenta și copia contractului de muncă, dovada aflării în străinătate pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an anterior momentului solicitării subvenției.

 

De asemenea, în cazul creditelor de leasing accesate de la organizațiile de creditare nebancară, începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, producătorul agricol va solicita subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a bunului. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate până la 31 octombrie a anului de subvenționare.

 

În scopul sporirii siguranței alimentare se propune alocarea mijloacelor financiare pentru investiția efectuată în construcția și utilarea sondelor de apă și a pompelor aferente acestora.

 

Proiectul mai prevede că sprijinul financiar acordat pentru submăsura ce vizează stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli se acordă doar pentru primii cinci ani de activitate a grupului de producători, începând cu data recunoașterii grupului respectiv. Suportul financiar pentru ultimul an de activitate se acordă după confirmarea implementării corecte a planului de recunoaștere, iar în cazul încălcărilor prevederilor acestui plan, AIPA poate reduce valoarea suportului financiar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.