23
11 2017
858

Producătorii agricoli vor ocupa 50 % din suprafaţa comercială a pieţei

Piețele se creează în baza deciziei consiliului local, iar administratorii pieței, de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, aprobă regulamentul pieței elaborat în conformitate cu regulamentul-tip aprobat de Guvern. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect ce conține regulile specifice de desfășurare a comerțului în piețe. Conform documentului, piaţa poate fi administrată nemijlocit de autoritatea administraţiei publice locale sau de un agent economic. Locurile de vânzare în pieţele agroalimentare şi cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vânzare pentru producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul ei, dar nu poate constitui mai puţin de 50 % din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30 % din suprafaţa comercială a pieţei mixte. Aceștia sunt exceptați de la obligația depunerii notificării privind inițierea activității de comerț către APL. La amplasarea şi organizarea activităţii pieţelor se va ţine cont de încadrarea lor în documentaţia de urbanism, accesul facil al consumatorilor şi comercianţilor în piaţă, existenţa locurilor de parcare, asigurarea de legături cu principalele artere de acces, existența, în caz de necesitate, a spaţiilor de depozitare a mărfurilor şi echipamentelor necesare pentru prestarea serviciilor către comercianți și consumatori, elaborarea proiectelor tehnice, crearea condiţiilor de spălare a teritoriului pieţei şi evacuare a apelor meteorice, noduri locale de radio pentru informarea consumatorilor, panouri cu informaţii pentru consumatori. Obligatorie va fi instalarea unui punct de colectare a deşeurilor înzestrat cu containere - 5 m de la cel mai apropiat punct de comercializare şi minimum 50 m până la punctul cel mai apropiat al hotarului blocului locativ. Distanţa între mese pe care se expun produsele alimentare şi cele nealimentare trebuie să fie de cel puţin 5 m. Regulamentul interzice comercializarea pe teritoriul pieţei a substanţelor toxice, articolelor pirotehnice, inflamabile sau explozive, substanţelor narcotice, armelor şi muniţiilor, menţiunilor de stat, metalelor preţioase şi articolelor din ele cu excepţia comercializării acestora în reţeaua de comerţ staţionară în pieţele permanente, precum şi a plantelor, animalelor şi păsărilor, comercializarea cărora este interzisă prin alte acte legislative, a formularelor de strictă evidenţă, a ciupercilor crescute în flora spontană. Nu se admite nici comercializarea produselor conservate în gospodării casnice, plantelor medicinale, cu excepţia comercializării acestora în farmacii amplasate pe teritoriul pieţei, produselor de patiserie cu cremă şi a celor culinare, cu excepţia comercializării acestora în unităţile de alimentaţie publică, băuturilor răcoritoare şi alcoolice preparate în condiţii casnice, băuturilor alcoolice din unităţile de comerţ ambulant şi la pahar la tarabe, din coşuri, din cărucioare etc., cu excepţia comercializării acestora în unităţile comerciale staţionare. Nici articolele din tutun nu se vor vinde în piață, cu excepţia comercializării acestora în unităţile comerciale staţionare. Nu se admite nici comercializarea produselor alimentare, în lipsa condiţiilor salubre de păstrare a acestora conform cerinţelor actelor normative în vigoare şi a documentelor ce confirmă provenienţa şi calitatea lor, precum și nici produsele speciale pentru alimentaţia copiilor. La intrarea pe teritoriul pieţei, la un loc vizibil se va afișa, în mod obligatoriu, programul de lucru, denumirea pieţei, lista mărfurilor interzise pentru comercializare şi Regulamentul de funcţionare a pieţei. În document se mai specifică faptul că pieţele, la solicitarea comercianţilor, vor putea presta, contra plată, următoarele servicii: • acordarea de locuri pentru vânzare; • tăierea cărnii; • darea în chirie a mijloacelor de măsurare legală şi greutăţilor adecvate, a inventarului comercial şi a îmbrăcămintei sanitare; • darea în chirie a mijloacelor de măsurare pentru monitorizarea şi respectarea condiţiilor de păstrare a produselor destinate comercializării, descărcarea şi încărcarea mărfurilor; • alocarea depozitelor şi încăperilor de păstrare a produselor şi a lucrurilor personale; • transportarea produselor pe teritoriul pieţei; • difuzarea publicităţii prin reţeaua locală de radio; • punerea la dispoziţie a indicatoarelor de preţuri etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.