Știri

Producţia globală agricolă în trimestrul I 20141

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 107,4%. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 7,4%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole. Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date: 1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile 2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale În ianuarie-martie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 11,7%, care a fost influenţată de sporirea producţiei (creşterii) păsărilor – cu 16,7%, porcinelor – cu 10,4%, bovinelor – cu 3,3%, ovinelor şi caprinelor – cu 2,4%. Volumul creşterii vitelor şi păsărilor în întreprinderile agricole s-a majorat cu 20,5%, în gospodăriile populaţiei – cu 5,3%. Producţia de lapte a crescut cu 3,7%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 45,7% (drept urmare creşterii efectivului mediu de vaci cu 11% şi productivităţii acestora cu 32%), în gospodăriile populaţiei - cu 1,8% (drept urmare creşterii productivităţii vacilor cu 5%). Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 7,4%, în rezultatul micşorării considerabile a şeptelului de găini ouătoare în întreprinderile agricole - cu 18%.

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1547 vizualizări

Data publicării:

25 Aprilie /2014 15:44

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon