28
02 2019
868

Produsele alimentare noi vor fi supuse înregistrării

La data de 30 noiembrie 2018 a fost aprobată Legea privind siguranța alimentelor (nr. 306/2018, MO din 22.02.2019), care va intra in vigoare la 22 februarie 2020 și reglementează procedura de înregistrare a produselor alimentare noi. Conform prevederilor aprobate prin această Lege, pentru înregistrarea unui produs alimentar nou, operatorul din domeniul alimentar, responsabil de introducerea pe piața internă a respectivului produs, urmează să depună o cerere la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), la care va anexa un dosar întocmit conform Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari, aprobat de către Guvern. De asemenea, operatorul va suporta toate cheltuielile necesare pentru întocmirea dosarului, inclusiv cheltuielile pentru studiile care demonstrează că produsul alimentar nou corespunde criteriilor și cerințelor prevăzute de Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari. La examinarea dosarului de înregistrare a produsului alimentar nou, ANSP asigură efectuarea expertizei de evaluare a conformității produsului alimentar nou cu cerințele stabilite pentru un astfel de produs și elaborează raportul de evaluare, în termen de cel mult 70 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, în conformitate cu recomandările referitoare la aspectele științifice, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În raportul de evaluare, care se va publica pe pagina oficială web a autorității, ANSP conclude dacă produsul alimentar prezentat poate fi aprobat ca produs alimentar nou în vederea introducerii acestuia pe piață sau dacă cererea urmează a fi respinsă, iar în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii la ANSP, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va emite, în baza raportului de evaluare, ordinul de aprobare sau, respectiv, de respingere a produsului alimentar nou. Ordinul respectiv va intra în vigoare la data publicării acestuia în MO al RM. Produsele aprobate în vederea introducerii pe piață se vor înregistra în Registrul de stat al produselor alimentare noi (în continuare – Registru) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării ordinului. Totodată, Registrul se publică pe pagina oficială web a ANSP, care este și deținător al acestuia. În cazurile în care cererea operatorului de înregistrare a produsului nou este respinsă, refuzul poate fi motivat prin indicarea detaliată și expresă a cerințelor prevăzute de actele normative în vigoare care au fost încălcate. Argumentarea trebuie să conțină elemente științifice disponibile ce demonstrează că produsul respectiv prezintă un risc pentru sănătatea umană. Cerințele referitoare la produsele alimentare noi, regulile de întocmire a dosarului privind înregistrarea acestora, procedura detaliată de evaluare a produselor respective, cerințele pentru asigurarea transparenței informației şi cele speciale de etichetare a produselor alimentare noi, conținutul ordinului de aprobare și al celui de respingere a cererii de înregistrare a unui produs nou, precum și conținutul informației din Registru se stabilesc prin Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, care va fi aprobat de către Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.