07
04 2017
836

Programul de Suport a reformelor în învățământul vocațional va fi extins

Guvernul a aprobat o decizie, prin care vor fi inițiate negocieri, cu semnarea ulterioară a Addendum-ului la Acordul de finanțare dintre Executivul de la Chișinău și UE privind Programul de Suport al implementării reformei învățământului vocațional/tehnic din Moldova. Prin Addendumul propus Ministerul Educație solicită extinderea termenului de implementare a acestui proiect de la 31 decembrie 2016 la 10 iulie 2017. Ministrul Educației Corina Fusu a explicat extinderea termenului prin faptul că nu s-a reușit realizarea tuturor componentelor reformelor preconizate. Ea a mai spus că UE, având în vedere rezultatele obținute în cadrul proiectului, a alocat deja 10 mil. euro, dar urmează să se mai lucreze asupra unor componente ale reformelor preconizate. Programul de suport pentru susținerea reformei în învățământul vocațional-tehnic, semnat la 15 mai 2014 în valoare totală de 30 mil. euro, constă dintr-un proiect de asistență tehnică cu un buget de 5 mil. euro pentru susținerea reformei și consolidarea capacităților instituționale, și un program de suport bugetar în valoare de 25 mil. euro. Reformele, care se implementează în învățământul vocațional/tehnic au drept scop sporirea competitivităţii economiei naţionale prin pregătirea forţei de muncă competente şi calificate, în corespundere cu cerinţele pieţei muncii. Acest obiectiv se realizează prin crearea unor Centre de Excelență, promovarea parteneriatelor eficiente cu agenții economici, elaborarea curriculelor și standardelor ocupaționale noi, analiza detaliată a piața muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.