01
12 2021
158

Programul de Țară pentru Muncă Decentă

În următorii patru ani, suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru Republica Moldova va fi axat pe creare de locuri de muncă și angajare pentru tineri, condiții de muncă sigure, respect pentru dreptul în muncă și un dialog social mai bun, comunică Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM).
 
Republica Moldova și OIM au lansat recent un nou Program de Țară pentru Muncă Decentă (PȚMD) care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă în anii 2021-2024, fiind implementat în comun de către OIM, Guvern, reprezentanți ai angajaților și angajatorilor. Comitetul tripartit de Supraveghere a PȚMD a fost creat recent și acesta s-a întrunit în primă ședință.

 

Accentele au fost puse pe realizările în 2021 și planurile pentru 2022. In anul curent activitățile au fost desfășurate în cea mai mare parte în cadrul a două proiecte tehnice ce țin de promovarea locurilor de muncă sigure în contextul pandemiei de Covid-19 și crearea de locuri de muncă pentru grupuri dezavantajate prin intermediul Parteneriatelor de Ocupare Locale.

 

ISM și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) au fost susținute pentru a-și spori eficiența și calitatea serviciilor. Una dintre realizările importante care a fost raportată la ședință ține de crearea platformei digitale a ISM ce facilitează raportarea accidentelor de muncă și asigură instruiri virtuale pentru inspectorii de muncă.

 

Totodată, ANOFM a fost susținută la pilotarea a doua măsuri de ocupare, și anume inițiativele locale și auto-ocuparea. În materie de dezvoltare a calificărilor, asistența este oferită pentru evaluarea sistemului de dezvoltare a carierei și cel de învățare pe tot parcursul vieții, cu recomandări pentru optimizarea acestora. 

 

Membrii comitetului au reiterat faptul ca munca nedeclarată, condițiile de muncă precare în unele sectoare, locurile de muncă deficitare în mediul rural continuă să pericliteze agenda pentru muncă decentă și urmează să rămână în vizorul autorităților și pe parcursul anului 2022.


via | ism.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.