01
03 2021
203

Programul-pilot CUPS

Până la 1 ianuarie 2023 va fi pilotată activitatea Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Programul-pilot CUPS) în cadrul a 5 misiuni diplomatice și oficii consulare, precum și în 17 autorități ale administrației publice locale de nivel I. Ulterior, în funcție de experiența acumulată, va putea fi asigurată implementarea CUPS-urilor la nivel național.
 
Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor, care va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale.

 

Deciziile cu privire la inițierea procesului de instituire a CUPS la nivel local se vor aproba de către consiliile locale. Potrivit proiectului, Centrele vor fi pilotate în următoarele localități: Albota de Sus, raionul Taraclia, Bilicenii Vechi (Sângerei), Chiperceni (Orhei), Colibaşi (Cahul), Corjeuţi (Briceni), Holercani (Dubăsari), Pelinia (Drochia), Limbenii Noi (Glodeni),  Lozova (Străşeni), Mereni (Anenii Noi), Parcova (Edineţ), Pănăşeşti (Străşeni), Pepeni (Sângerei), Peresecina (Orhei), Pârjolteni (Călărași), Sculeni (Ungheni) și Taxobeni (Făleşti).

 

Odată cu lansarea Programului-pilot, centrele unificate vor deveni puncte de acces suplimentare/de alternativă pentru depunerea de către persoane fizice a cererilor de prestare a serviciilor publice. Este important de menționat că prestarea serviciilor publice prin intermediul Centrelor unificate de prestare a serviciilor nu substituie activitatea propriu-zisă a ASP sau a CNAS. Beneficiarul poate solicita serviciile în cauză și direct de la prestatorul serviciilor publice.

 

Astfel, se preconizează integrarea în CUPS a 13 servicii prestate de ASP și a 11 servicii prestate CNAS, cum ar fi: eliberarea Planului cadastral la nivel de sector cadastral, solicitarea certificatului privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile, eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă, solicitarea informației privind achitarea /neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, a certificatelor privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial, a formularului privind confirmarea stagiului de cotizare realizat pe teritoriul RM etc.

 

Potrivit notei proiectului, pilotarea până la 1 ianuarie 2023 a CUPS va implica costuri în sumă de circa 20 mil. lei, necesare pentru asigurarea dotării cu echipament, reparația încăperilor aferente CUPS-urilor, dezvoltarea sistemului informațional, instruirea personalului etc., care vor fi acoperite din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. 

   

Totodată, costurile curente anuale de funcționare a CUPS-urilor (salarizarea operatorilor, întreținerea curentă a spațiului și echipamentului tehnic), care conform estimărilor constituie circa 1,7 mil lei, vor fi acoperite din contul și limita bugetelor misiunilor diplomatice și a APL implicate în procesul de pilotare.

 

Proiectul poate fi consultat până la 4 martie curent.

 

Notă: Inițierea procesului de pilotare a CUPS a fost luată prin Decizia Consiliului național pentru reforma administrații publice din 3 iulie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.