01
02 2017
1353

Proiect ce prevede inspectarea asociaţiilor obşteşti, propus spre consultare

Inspecţia Financiară va efectua inspectări (controale) financiare în cadrul asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor şi instituţiilor private, pe aspecte ce ţin de utilizarea sumelor de desemnare procentuală. În acest sens Ministerul Finanţelor a elaborat şi propus spre consultare un proiect. Scopul proiectului este aducerea în concordanţă a Hotărârii Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Astfel, Inspecția Financiară va efectua controale financiare, pe lângă cele stabilite de legislaţia în vigoare - la autorităţile publice centrale şi locale, la întreprinderile de stat şi cele municipal, la alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, la persoanele juridice de drept public şi de drept privat , deja şi la asociaţiile obşteşti, fundaţii şi instituţii private. Dreptul Inspecției Financiare să efectueze controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală și să atragă la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile de utilizarea a acestora, precum şi pentru asigurarea protejării intereselor financiare ale statului este stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Menţionăm că începând cu 1 ianuarie 2017 persoanele fizice au posibilitatea să desemneze pentru o organizaţie obştească 2% din suma anuală a impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget. Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.