05
04 2017
797

Proiectul ce reglementează modul de radiere a datoriilor debitorilor garantaţi, propus spre consultare

Radierea sau casarea datoriilor debitorilor garantaţi din Raportul privind datoriile debitorilor garantaţi faţă de Ministerul Finanţelor se va efectua în baza ordinului intern al Ministerului Finanțelor, întocmit în baza hotărârilor judecătorești respective sau deciziei Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” privind radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice. Proiectul ce prevede completarea Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 a fost elaborat şi propus spre consultare de Ministerul Finanţelor. Proiectul prevede crearea de către Guvern, în funcţie de necesitate, a unităților speciale de implementare a proiectelor, în scopul implementării și monitorizării eficiente a proiectelor şi a programelor de dezvoltare finanţate din surse externe. Totodată, în legătură cu posibilitatea de recreditare a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale din împrumuturile de stat externe sau interne este necesar ca suma estimată a împrumutului să fie stabilită cu respectarea plafonului stabilit la art. 14 alin. (4) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.” În acelaşi timp, proiectul prevede că, pentru încheierea contractelor de recreditare a împrumutului, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale vor prezenta, pe lângă actele specificate în Hotărârea nr. 1136 din 18 octombrie 2007, decizia Consiliului local cu privire la acordarea de împuterniciri pentru semnarea contractului de recreditare a împrumutului între Ministerul Finanţelor şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a altor documente ce ţin de implementarea proiectului, cu indicarea sumei împrumutului, ratei dobânzii, perioadei şi obligaţiilor de rambursare a împrumutului. Proiectul a fost elaborat în vederea executării recomandărilor Curţii de Conturi privind completarea cadrului normativ cu prevederi ce ţin de modul şi condiţiile de radiere din Raportul beneficiarilor garantaţi a datoriilor faţă de bugetul de stat. Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.