30
12 2016
2022

Proiectul de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, propus repetat spre consultare

Proiectul legii, elaborat în scopul actualizării prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat stabileşte condiţiile juridice, organizatorice şi economice ale fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderii de stat şi întreprinderii municipale. Prin proiectul dat se vor actualiza şi uniformiza politicile publice de administrare a întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale la normele generale de guvernare corporativă, se vor determina şi delimita clar atribuţiile fondatorului, consiliului de administrație şi ale administratorului. Astfel, conform proiectului, întreprinderea de stat se înființează prin Hotărâre de Guvern la propunerea autorității administrației publice centrale de specialitate. Funcția de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, va fi exercitată de către autoritatea publică specificată în hotărârea de Guvern. Capitalul social al întreprinderii de stat/municipale nu poate fi mai mic de 5 mii lei. Surse de formare a capitalului social al întreprinderii de stat/municipale sunt bunuri şi numerar ale fondatorului, cu excepţia bunurilor atribuite domeniului public. Proiectul dat propune lărgirea atribuțiilor consiliului de administrație a întreprinderilor de stat/municipale. Astfel, consiliul se va ocupa de stabilirea indicătorilor de performanță ai întreprinderii și criteriilor de evaluare, monitorizarea derulării situațiilor litigioase și obligativitatea informării fondatorului despre rezultatele, examinarea rapoartelor organelor de control și aprobarea planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate, aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, aprobarea deciziilor privind plafonul concret al salariului conducătorului întreprinderii pasibil limitării etc. În componenţa consiliului de administraţie a întreprinderii de stat, în mod obligatoriu, intră reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Proprietăţii Publice. De asemenea, pot intra şi reprezentanţi ai colectivului de muncă, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii. Prin proiect se propune completarea cadrului normativ cu prevederi noi ce ţin de instituirea comisiei de cenzori în cadrul întreprinderilor, reglementarea procesului de încetare a activităţii şi a situaţiilor cu conflict de interese. Comisia de cenzori în cadrul întreprinderilor de stat va fi o structură specială şi are ca scop verificarea situației gestionare si de evidențiere în contabilitate a patrimoniului si a fondurilor financiare ale întreprinderii, verificarea executării bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a modului de respectare a prevederilor legale în domeniul financiar–contabil, inclusiv verificarea legalității actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor, etc. Proiectul prevede intrarea în vigoare a legii în termen de şase luni de la data publicării pentru a permite Guvernului inițierea acțiunilor de elaborare a actelor normative necesare executării legii. De menţionat că în noiembrie anul curent proiectul a fost dezbătut în Parlament şi returnat autorilor pentru revizuire. Proiectul legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.