06
12 2016
1077

Proiectul legii ce prevede creșterea anuală a vârstelor standard de pensionare, susținut de Guvern

Începând cu 1 iulie 2026, se stabilesc vârste standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbați și 62 de ani pentru femei. Atingerea acestor vârste se va realize prin creșterea anuală a vârstelor de pensionare. Proiectul de lege ce conține această prevedere a fost aprobat de Guvern. „Scopul principal al conceptului constă în formularea unei viziuni unice de reformare a sistemului de pensii, argumentarea și formularea intervențiilor necesare pentru asigurarea unui sistem de pensii echitabil, sustenabil și transparent”, a menționat Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș. Conform ministrului, necesitatea de a promova amendamentele legislației de pensionare este condiționată de amenințările aferente funcționării sistemului existent de pensionare. Prin acest proiect de lege se urmărește asigurarea funcționării unui sistem de pensii sustenabil, în primul rând din punct de vedere financiar, reducerea inechităților din sistemul de pensii, racordarea la principiile de asigurări sociale, asigurarea unei guvernanțe transparente și cu capacități consolidate de administrare a sistemului de pensii. Proiectul mai prevede instituirea treptată a unui stagiu complet de cotizare pentru femei de 33 de ani și pentru bărbați de 36 de ani, cu micșorarea decalajului de la 5 la 3 ani. Persoanele care au contribuit în sistemul de pensionare și confirmă stagiul necesar stabilit pot solicita stabilirea pensiei anticipate pentru limită de vârstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Pensia anticipată constituie un element inovativ sistemului de pensionare care va permite realizarea dreptului la pensie persoanelor menționate până la împlinirea vârstei standard de pensionare (62/65 de ani). Proiectul de lege mai propune o nouă formulă de calcul a pensiei pentru limită de vârstă, care va înclocui modalitatea în vigoare și care necesită implicarea persoanelor în colectarea mai multor acte primare justificative. Noua formulă prevede un mecanism simplu și transparent de administrat, mecanism ce va permite ulterior implementarea calculatorului on-line de calcul al cuantumului viitoarei pensii. O altă acțiune propusă concomitent cu noua formulă de calcul a pensiilor pentru limită de vârstă constă în valorizarea venitului mediu lunar asigurat, propusă în vederea ajustării venitului asigurat obținut în trecut pentru a lua în considerare schimbarea valorii banilor în timp dintre perioada în care veniturile asigurate au fost obținute și cea când pensia este stabilită. Valorizarea pensiilor actuale se va efectua gradual, pe etape. De la 1 aprilie 2017 se vor valoriza pensiile, beneficiarilor de pensii, care și-au stabilit pensiile în anii 2001-2008. Valorizarea pentru pensiile stabilite în perioada 2009-2017 se vor efectua conform graficului stabilit de Guvern. În urma aplicării valorizării pensiilor, acestea vor crește în limitele a 5-25%. Totodată, persoanele care continuă să activeze după stabilirea dreptului la pensie pentru limita de vârstă vor avea dreptul să-și recalculeze pensia. Reexaminarea dreptului la pensie este acordat persoanelor care au activat în câmpul muncii cel puțin cinci ani după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.