18
11 2016
907

Proiectul legii cu privire la crearea Infrastructurii naţionale de date spațiale a fost aprobat

Proiectul legii prevede constitutuirea și dezvoltarea datelor spațiale printr-un geo-portal național, care să permită autorităţilor publice şi cetăţenilor să beneficieze de acces îmbunătăţit la aceste date. Proiectul de lege asigură cadrul general al instituirii Infrastructurii naţionale de date spațiale (INDS) în Republica Moldova, în corespundere cu Directiva Comunităţii Europene INSPIRE, care are drept scop dezvoltarea unui cadru legal care să sprijine crearea infrastructurii pentru informaţii spaţiale europene, în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului. Infrastructura natională de date spațiale reprezintă o însumare de tehnologii informatice, decizii politice, resurse şi standarde umane necesare asigurării accesului autorităţilor publice, sectorului privat sau publicului larg la datele spaţiale. Datele spaţiale vor fi stocate şi păstrate la cel mai înalt nivel, iar compatibilitatea lor va fi asigurată, adică datele spaţiale obţinute din diferite surse vor fi combinate între mai mulţi utilizatori. Potrivit autorilor implementarea prevederii va asigura coordonarea în mod unitar a aspectelor legate de datele spaţiale a căror deţinător sunt autorităţile publice, cum ar fi – aspectele tehnice ce ţin de interoperabilitate, folosirea serviciilor de reţea etc. INDS va conţine datele spaţiale create de fiecare autoritate publică, iar aceste date vor fi comparabile cu datele spaţiale a infrastructurii europene unice ţinând cont de regulile generale europene de implementare. Proiectul legii prevede punerea la dispoziţie a unei serii de informaţii care vor face mai uşoară căutarea datelor şi evaluarea calităţii acestora, precum şi a domeniilor de utilizare şi vizualizare. Implementarea proiectului va aduce numeroase beneficii, printre care oportunităţi pentru analiză şi cercetare, prin corelarea şi compararea datelor spaţiale din diferite zone şi regiuni, precum şi pentru mediul de afaceri, prin utilizarea datelor spaţiale pentru luarea deciziilor în organizarea şi funcţionarea activităţilor în domeniul comunicaţiilor, agriculturii, turismului, precum şi în planificarea teritorială, cum ar fi amenajarea sau utilizarea teritoriului. Totodată, prin realizarea INDS, cetăţenii vor putea să beneficieze de un număr maxim de servicii gratuite, precum şi vor avea posibilitatea de a se informa şi de a lua decizii cu referire la mediul în care trăiesc, de a acţiona corespunzător în situaţii excepţionale cum ar fi dezastrele sau calamităţile, precum şi de a influenţa politicile publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.