09
12 2016
961

Proiectul Legii petrolului, înaintat spre consultări publice

Ministerul Mediului a propu pentru consultări publice proiectul Legii petrolului, care stabilește cadrul normativ privind cercetarea și explorarea substanțelor minerale combustibile – hidrocarburi (petrol și gaze naturale). Proiectul a fost elaborat în contextul Strategiei Energetice a RM până în anul 2030, care prevede efectuarea în anii 2017-2018 a lucrărilor de prospecțiune pentru identificarea capacităților și rezervelor locale de zăcăminte de țiței și gaze naturale. Acestea, în opinia ministerului de resort, nu pot fi efectuate fără un cadru juridic bine pus la punct. Autoritatea reaminteşte că în sudul țării au fost desfășurate, în perioada postbelică, lucrări de prospecțiune, care au fost sistate în 1972. În limitele teritoriului RM sunt cunoscute un zăcământ de petrol la Văleni și două zăcăminte de gaze naturale la Victorovca și Berești. Zăcământul de petrol de la Văleni este localizat în câteva orizonturi, situate la adâncime de 400-500 metri, grosimea fiecărui orizont este de 2-4 metri. Rezervele de țiței sunt estimate la 1 mil. tone. Zăcământul de gaze de la Victorovca se află la adâncimi mari de 560-600 metri. Rezervele de gaze ar constitui 1 mld. 200 mil. metri cubi. În localitatea Berești, Ungheni, la momentul descoperirii, rezervele au fost estimate la circa 10 mil. metri cubi de gaze. Conform rezultatelor evaluării de către o echipă de cercetări geologice din Ucraina a perspectivelor de gaze naturale, la situația anului 1984, resursele exploatabile de țiței și gaze pe teritoriul Moldovei constituiau 21 mil. tone, dintre care țiței - 5,3 mil. tone și 16 mld. metri cubi de gaze. Nu este exclus să existe și alte resurse, dar acestea nu au fost depistate din cauza structurii geologice complicate a teritoriului RM, capacităților limitate a echipamentelor la acea vreme. În prezent zăcămintele de la Văleni și Victorovca sunt exploatate în condiții de concesiune de SRL Valiexchimp. Rezervele de gaze de la Berești, cele extractive au fost epuizate în anii 60 ai secolului trecut. Specialiștii însă consideră, că zăcăminte ar mai putea exista. În structura geologică a teritoriului integrat intre Carpați și Marea Neagră, zăcăminte de petrol și gaze ar putea fi localizate și la adâncimi mai mari, de 3000-7000 metri. Acest interval de adâncimi în Republica Moldova este slab studiat. Ministerul Mediului susține că un act legislativ, ce ar reglementa administrarea de către stat a prospecțiunilor și a operațiunilor petroliere in Republica Moldova, relațiile ce apar, urmare a efectuării operațiunilor petroliere pe teritoriul țării, modul de transmitere in folosință a terenurilor, pe care se efectuează prospecțiunile, sistemul de transport magistral al petrolului și tranzitul acestuia, concesionarea activității petroliere sunt aspecte foarte necesare. Proiectul de lege mai stabilește și cerințele generale de siguranță in domeniul reglementărilor tehnice a petrolului și măsurile de protecție a mediului. Recent Ministerul Mediului a afișat pentru consultări publice un proiect de decizie a Guvernului prin care propune aprobarea rezultatelor concursului închis de selectare a concesionarului lucrărilor de exploatare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Moldovei, cu ulterioara lor exploatare către compania americană Frontera Resources International LLC, câștigătoarea concursului. Potrivit Ministerului Mediului, ofertele la concursul anunțat au fost depuse în perioada de 5 august – 5 octombrie 2016 de către două companii Frontera Resources Intrenațional din SUA și Overseas Minerals Corporation, o companie britanică. Acordul de concesiune va fi negociat și semnat cu compania câștigătoare pe un termen de 40 de ani. De asemenea Ministerul Mediului va monitoriza executarea prevederilor Acordului. Iar, statul, adică bugetul va primi nu mai puțin de 1% din veniturile obținute de la vânzarea hidrocarburilor. Potrivit condițiilor concursului, compania câștigătoare trebuie să înceapă lucrările nu mai târziu de doi ani după semnarea Acordului de concesiune. În anul 1995, în scopul prospectării și exploatării resurselor de gaze și petrol Executivul a semnat un acord de concesiune pe 20 de ani cu compania americană REDECO, dar acesta a fost reziliat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.