04
10 2017
957

Proiectul legii privind activitatea băncilor, propus pentru aprobare în a doua lectură

Proiectul de lege privind activitatea băncilor, care prevede, printre altele, transpunerea Standardelor Basel III aferente procesului de licențiere, relementare și supraveghere a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe și propus pentru prezentarea în plenul Parlamentului în lectura a doua. Potrivit proiectului, noua lege se va baza pe cerinţele prudenţiale stabilite pentru bănci şi supravegherea prudenţială a băncilor de către BNM. Astfel, în îndeplinirea funcţiei de supraveghere prudenţială, de investigaţie şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute, BNM va putea dispune de competenţele necesare şi acţiona în mod independent, iar în acest sens Banca Naţională va încheia acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu alte autorităţi competente din Republica Moldova. S-a lucrat foarte mult în grupul de lucru și s-a încercat a găsi cele mai bune soluții pentru acest proiect. Impactul asupra sistemului bancar în urma implementării acestor norme va fi unul complex. Noi avem obligațiunea de a stabiliza acest sistem, a menționat Președintele Comisiei, Ștefan Creangă. La rândul său, vice-guvernatorul BNM, Cristina Harea a menționat că documemtul urmează a fi consultat cu instituțiile bancare. Basel III vor fi aplicate începând cu 2018. Când zicem Basel III nu avem în vedere că sărim, cumva peste Basel II. Basel III, încorporează cerințele Basel II plus anumite cerințe suplimentare. De la 1 ianurie 2018, băncile, treptat, în câteva etape,vor implementa schimbările. Vom avea și o consultare publică cu băncile referitor la acest proiect, a menționat vice-guvernatorul. Una din noutățile proiectului constă în transparentizarea la maxim a procesului de supraveghere a băncilor efectuat de Banca Națională, atât la nivel de fiecare bancă, cât și a grupurilor bancare la nivel consolidat. Noile cerinţe incluse în acest proiect de lege urmăresc un şir de obiective, cum ar fi, pentru bănci - dezvoltarea unui cadru de guvernanţă corporativă cu descrierea responabilităţilor faţă de factorii de conducere, instrumente de gestiune a riscurilor. Dacă până acum băncile reglementau doar riscurile de credit, acum vor trebui să gestioneze o multitudine de riscuri cu care se ciocnesc în activitatea lor zilnică. Din punct de vedere a supraveghetorilor, acest nou cadru oferă mai multe instrumente în prevenirea şi minimizarea unor eventuale deficienţe în activitatea băncilor la etpae incipiente, astfel asigurând o mai bună stabilitate a sectorului bancar şi protecţie a intereselor deponenţilor, declara Cristina Harea, la prezentarea proiectului în cadrul ședinței plenare din 14 iulie, atunci când proiectul de lege a fost votat în prima lectură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.