10
08 2016
2326

Proiectul politicii bugetar-fiscale 2017: Sancţiunile noi

Prezentarea contractelor de împrumut fictive pentru justificarea veniturilor obținute după ce persoanei fizice îi este înmânat actul de control va fi pedepsită cu o amendă de 3000 lei. Această sancțiune nouă este prevăzută în proiectul Politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017. Ministerul Finanțelor precizează cu referire la mărimea amenzii, că sumele din contractele de împrumut fictive, prezentate, de obicei, se estimează la sute de mii de lei, din care nu au fost achitate impozitele la stat. Totodată, contribuabilii respectivi, la calcularea impozitului pe venit și care la 31 decembrie 2011 au atins vîrsta de 18 ani și au fost obligați sau nu au avut obligația să depună declarația de disponibil a mijloacelor bănești la situația din 1 ianuarie 2012, venitul impozabil estimat al acestora, se va determina prin diminuarea cu 500 mii lei. O altă sancțiune nouă, care ar putea să se regăsească în Politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul viitor vizează instituțiile financiare şi alți prestatori de servicii de plată. Conform proiectului, va fi pedepsit, refuzul acestora de a recepționa mijloace bănești în numerar aferente bugetului de la persoane fizice. Mărimea sancțiunii prevăzute este de 200 lei pentru fiecare document refuzat de către instituțiile financiare și alți prestatori de servicii de plată. În ansamblu, precum specifică Ministerul Finanțelor proiectul politicii pune accentul pe conformarea voluntară a contribuabilului şi aplicarea unor sancțiuni mai mici pentru încălcările minore.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.