25
11 2016
1726

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru 2017, aprobat în prima lectură de Parlament

Proiectul legii referitor la politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2017 a fost discutat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului și aprobat în prima lectură. Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armașu, scopul proiectului de lege este asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, asigurarea încasărilor la buget, necesare finanțării cheltuielilor publice, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. Printre principalele prevederi ale proiectului privind politica bugetar-fiscală și vamală pentru 2017 se regăsește stabilirea unui regim fiscal unic aferent activităţilor profesionale în sectorul justiţiei (notari, mediatori, avocați etc.) – cu o cotă de impozitare de 18% şi dreptul de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor ordinare şi necesare desfăşurării activităţii profesionale în sectorul justiţiei. Totodată, se propune stabilirea unui regim fiscal simplificat privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț cu alte peroane fizice fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat. Alte măsuri incluse în politica bugetar-fiscală se referă la stabilirea accizelor la automobile în valută națională, precum și micșorarea lor pentru vehicole cu capacitate cilindrică mare, anularea accizelor la articolele de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, acordarea dreptului entităţilor din Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaţionale) de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic. O măsură inovativă este implementarea în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a conceptului de Soluţie Fiscală Individuală Anticipată. Măsura dată are drept scop creşterea gradului de transparenţă în aplicarea legislaţiei fiscale şi îmbunătăţirea climatului investiţional în Republica Moldova. Deputații au adresat un șir de întrebări și amendamente ce se referă la locuințele de bază și au propus ca pentru lectura a doua să fie identificată o formula nouă pentru definirea acestor locuințe. Totodată, au parvenit amendamente referitor la Soluția Fiscală Individuală Anticipată, care, în opinia unor deputați oferă interpretări duble. De asemenea, au mai parvenit propuneri privind acordarea unor pârghii suplimentare autorităților publice locale, ce se referă la crearea unor instrumente eficiente pentru colectarea impozitelor și posibilitatea adresării în judecată, în cazul neachitării lor, pentru că, conform legislației, APL se poate adresa în caz de neachitare doar Inspectoratului Fiscal de Stat. Deputații au menționat că aceste pârghii ar rezolva mai multe probleme cum ar fi – economia tenerbră, acordarea salariului în plic etc. Alte amendamente s-au referit la majorarea accizelor pentru articolele din tutun. Deputații au mai propus revederea propunerilor privind măsurile acordate agricultorilor și stabilirea unei politici stimulatorii acestei categorii. Totodată, unii deputați au menționat că aplicarea cotei de impozitare de 18% a practicienilor din domeniul justiției sunt discriminatorii față de aceste persoane și au propus revederea acestor măsuri. În acest sens, Vice-ministru Finanțelor Veronica Vragaleva, a menționat că prevederile au fost discutate cu mediul profesionist în cadrul unor ședințe, unde s-a agreat această formulă de compromis. Proiectul de lege a fost discutat cu 14 autorități publice și 20 de asociații, care au înaintat 237 de propuneri, dintre care, o bună parte se regăsesc în proiect. Proiectul a fost consultat în cadrul a trei dezbateri publice, la care au participat reprezentanții mediului de afaceri, APL și parteneri sociali, a menționat ministrul Finanțelor. Președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a declarat că proiectul conține unele norme de ajustare la acquis comunitar, iar altele se referă la propuneri de îmbunătățire a economiei. Comisia a susținut conceptual proiectul legii, însă pentru lectura a doua urmează a fi luate în calcul amendamentele și propunerile din partea deputaților și fracțiunilor parlamentare, a adăugat președintele comisiei. Ștefan Creangă a solicitat deputaților ca toate amendamentele privind politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2017 să fie remise comisiei de profil până la data de 5 decembrie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.