10
04 2020
1458

Proiectul regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Conform pct.6 din Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a Republicii Moldova, entitățile care și-au sistat activitatea, total sau partial, în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile CSE, pot pretinde la o subvenţie în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare. Tot prin ultima Dispoziție este aprobat mecanismul de subvenționare, iar modul de acordare a acesteia urmează a fi elaborat de Ministerul Finanţelor. Ținând cont de prevederile expuse supra, autoritatea a elaborat proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19), documentul fiind propus pentru consultări publice. Documentul poate fi consultat aici. Termenul limită de prezentare a propunerilor și obiecțiilor este data de 15 aprilie 2020. Conform estimărilor, această măsură de susținere a mediului de afaceri va costa bugetul de stat circa 300 mil. lei, iar entitățile vor obține subvenții în proporție de peste 40% din suma salariilor achitate, termenul maxim de restituire constituind cinci zile din data depunerii cererii. Amintim că, aceste subvenții vor fi pentru întreprinderi venituri neimpozabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.