08
04 2021
499

Proiectul SIA ,,Registrul electronic al angajaților", pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat

Sistemul informațional automatizat ,,Registrul electronic al angajaților" (SIA REA) reprezintă un spațiu informațional unic pentru stocarea înscrierilor referitoare la apariția și modificarea raporturilor de muncă a angajaților, care oferă mecanisme automatizate și eficiente pentru gestionarea și monitorizarea on-line a informației despre persoanele angajate, precum și pentru analiza riscurilor nerespectării legislației, prevede proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului electronic al angajaților și de utilizare a Sistemului informațional automatizat, inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat de astăzi, 8 aprilie 2021.
 

Conform proiectului, SIA REA este destinat creării unei resurse informaționale privind persoanele angajate din sectorul bugetar de pe teritoriul RM prin colectarea, stocarea și actualizarea datelor aferente acestora. Informația respectivă va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate, în conformitate cu legislația în vigoare. Se prevede că Registrul va fi organizat astfel încât să asigure că procesele de înregistrare și acces să fie simple, eficiente, accesibile și transparente. Registrul, pe lângă date privind persoanele angajate din sectorul bugetar, va conține și alte mențiuni privind raportul de muncă și obiectele de evidență.

 
Se prevede că proprietarul REA va fi statul, care își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din SIA REA, având atribuția de a asigura resursele financiare pentru dezvoltarea, mentenanța și exploatarea Sistemului din bugetul statului și/sau alte mijloace financiare, conform legislației.
 
Proiectul stabilește în calitate de posesor al SIA REA Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care va avea următoarele atribuții: asigurarea creării, exploatării, administrării, menținerii și gestionării SIA REA; aprobarea procedurilor, regulilor și instrucțiunilor privind înscrierea, acumularea, păstrarea, completarea, corectarea, sistematizarea si utilizarea datelor; monitorizarea procesului de înregistrare și prelucrare a datelor în Registru; asigurarea accesului registratorilor, furnizorilor, destinatarilor în conformitate cu drepturile de acces stabilite; asigurarea păstrării Registrului până la adoptarea deciziei despre lichidarea acestuia etc.
 
Autorii proiectului propun ca furnizori de date al SIA REA să fie Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Cancelaria de Stat; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării/ Centrul Tehnologii informaționale și Comunicaționale în Educație; Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
 
În Registru vor fi înregistrate următoarele obiecte informaționale: angajatorul; angajatul; raportul de muncă; extrasul raporturilor de muncă; schema de încadrare a personalului angajat în sectorul bugetar; statul de personal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.