24
03 2016
2379

Proiectul legii ”Privind Serviciul Fiscal de Stat” este publicat pentru consultări publice

Revizuirea statutului juridic al IFPS şi al inspectoratelor fiscale teritoriale şi crearea unui organ unitar de administrare fiscală – Serviciul Fiscal de Stat cu statut de persoană juridică constituie obiectivul principal ce rezultă din proiectul legii ”Privind Serviciul Fiscal de Stat”, publicat pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor. Atribuirea SFS a statutului de persoană juridică în locul la cele 36 de persoane juridice existente( adică inspectorate fiscale teritoriale) şi crearea a unui sistem unitar de administrare fiscală, va contribui, în opinia Ministerului Finanțelor, la eficientizarea activității Fiscului și va asigura tratarea univocă a contribuabililor şi a legislaţiei fiscale. Alte beneficii țin de sporirea flexibilității în procesul de management al resurselor umane. Va fi obținută standardizarea serviciilor oferite contribuabililor. Va apărea posibilitate de concentrarea a eforturilor asupra domeniilor și zonelor cu risc sporit de evaziune fiscală. Proiectul de lege a actualizat sarcinile, funcțiile, atribuţiile, responsabilităţile şi drepturile Serviciului Fiscal de Stat şi ale angajaților Serviciului. În prezent acestea sunt prevăzute de Titlul V al Codului fiscal. Acest Titlul V ar urma să reglementeze doar procedura de administrare fiscală, iar statutul Serviciului Fiscal de Stat și al angajaților acestuia vor fi reglementate de legea privind Serviciul Fiscal de Stat, al cărui proiect este expus pentru consultări publice. Pentru asigurarea unei independenţe politice, organizatorice şi funcţionale a Serviciului Fiscal de Stat, proiectul prevede numirea în funcţie, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale conducătorului (directorului SFS, conform proiectului de lege), doar în baza unor criterii profesionale. Proiectul de lege stabileşte modul de elaborare şi aprobare a structurii şi a limitei de personal. Luând în considerare, că Serviciul Fiscal de Stat, conform proiectului, trebuie să devină o instituţie unitară, fără structuri subordonate cu statut de persoană juridică, dar şi în scopul asigurării unei flexibilităţi operaţionale, se propune ca Guvernul să stabilească doar efectivul-limită al Serviciului Fiscal de Stat, iar atribuţiile de aprobare și modificare a structurii să fie în competența Directorului Serviciului Fiscal de Stat. Proiectul de lege ”Privind Serviciul Fiscal de Stat” prevede învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu drepturi şi atribuții de agent constatator al infracţiunilor economico-financiare, infracțiunilor care implică nemijlocit executarea obligațiunilor fiscale față de buget. MF consideră că atribuirea competenței de constatare a unor infracțiuni economico-financiare va asigura continuitate în acţiunile de examinare şi constatare a cazurilor de evaziune fiscală, care constituie temei de pornire a urmăririi penale. De asemenea, există mai multe șanse de definitivare a acțiunilor iniţiate – de la un control fiscal până la procedura de formare a probatoriului necesar pornirii urmăririi penale. Vor fi eficientizate acţiunile întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală. În pachet cu proiectul legii ”Privind Serviciul Fiscal de Stat”, Ministerul Finanțelor publică pentru consultări publice și proiectul legii privind completarea Codului de procedură penală, care, de asemenea, are menirea de a consolida a capacitățile de administrare a impozitelor și taxelor de către SFS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.